სიახლეები

მდგრადი ენერგიის წყაროებისა და ენერგოეფექტიანობის ღონისძიებების დანერგვა საჯარო სკოლებში

CENN, დემოკრატიის ინსტიტუტი და ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG)  ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის - ქედა ლიდერისა და ავსტრიის განვითარებისთანამშრომლობის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის - ტყის მდგრადი მართვის ხელშეწყობა სოფლის განვითარებისათვის ფარგლებში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან თანამშრომლობით  აცხადებენ კონკურსს ქედის სკოლებისთვის ენერგოეფექტიანობის გაზრდაზე.


დამატებით დეტალებისთვის ჩამოტვირთეთ საგრანტო კონკურსის დოკუმენტი, დანართი 1, დანართი 2.


დაინტერესებულ პირებს წინადადების გამოგზავნა შეუძლიათ 2021 წლის 10 იანვარის ჩათვლით შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ქედის LAG, იწყებს ახალ პროექტს თანამშრომლობა და მობილობა სოფლის მდგრადი განვითარებისთვის!

 

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის (სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამას, ENPARD III ფაზა) მიერ და მხარდაჭერილია გაეროს განვითარების პროგრამის, პროექტ „სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში“-ის ინიციატივა „ჭკვიანი სოფლები (Smart Villages)-ს ფარგლებში.

 

COVID-19-ის გავრცელებით გამოწვეულმა პანდემიამ ბიზნეს სექტორი, განსაკუთრებით კი ადგილობრივი მცირე ბიზნესები ტურიზმისა თუ სოფლის მეურნეობის სექტორში, დიდი გამოწვის წინაშე დააყენა.

 

ამ გამოწვევების საპასუხოდ ქედა LAG-მა შეიმუშავა ინოვაციური პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ადგილობრივი ბიზნესების გაძლიერებას ბიზნეს კავშირების მხარდაჭერით და ადგილობრივი პროდუქციისა და სერვისების მარკეტინგით როგორც მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

 

პროექტის ფარგლებში შეიქმნება  ინტერაქტიული ორ-ენოვანი ელექტრონული პლატფორმა, სადაც მოცემული იქნება დეტალური ინფორმაცია ტურიზმის, სოფლის მეურნეობისა და არასასოფლო სამეურნეო სექტორებში მოქმედი ადგილობრივი ბიზნესების შესახებ. პორტალზე განთავსებული იქნება ინფორმაცია  სხვადასხვა სერვისპროვადერის შესახებ. თითოეული ბიზნესისთვის შეიქმნება ბიზნეს პროფილი, სადაც აღწერილი იქნება ის პროდუქტები და სერვისები, რომლებსაც  ისინი მომხმარებლებს სთავაზობენ.

 

პლატფორმა ერთმანეთთან დააკავშირებს ადგილობრივ ბიზნესებს და ფასილიტაციას გაუწევს მათ თანამშრომლობას როგორც ერთმანეთთან, ისე მუნიციპალიტეტს ფარგლებს გარეთ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, რაც საბოლოო ჯამში ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ბიზნესების გაძლიერებას და  პროდუქტებისა და სერვისების მარკეტინგს/პოზიციონირებას მუნიციპალიტეტის გარეთ.

 

პლატფორმას ასევე ექნება ახალი ამბების მიმართულება, სადაც რეგულარულად მოხდება სხვადასხვა სექტორში არსებული ახალი შესაძლებლობების გაშუქება და ასევე, COVID-19-თან დაკავშირებული ახალ რეგულაციების შესახებ განახლებული ინფორმაციის მოწოდება.

 

პროექტის ფარგლებში, ციფრული და ბიზნეს უნარების გაძლიერების მიზნით, ადგილობრივ ბიზნესს სექტორის წარმომადგენლებს ჩაუტარდებათ ტრენინგები შემდეგი მიმართულებებით: ონლაინ პლატფორმის მართვა, ონლაინ სერვისები, თანამედროვე სმარტ ტექნოლოგიები, ონლაინ მარკეტინგი, ბიზნეს უნარები და სხვა.

პროექტი: ქედა ლიდერი

დაფინანსების წყარო: ევროკავშირის ENPARD პროგრამა

სერვისი: კატალოგის მომზადება

საქმიანობის აღწერა

 

კონტრაქტორს დაევალება  პროექტის  კატალოგის შემუშავება რომელშიც წარმოდგენილი იქნება პროექტის ‘ქედა ლიდერი’ ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები და ბენეფიციარები.

დაფინანსებული პროექტების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებ გვერდზე:

http://www.kedalag.ge/ka/proeqtebi

 

მომსახურეობა უნდა მოიცავდეს:

-        კონტენტის შემუშავებას/მორგებას კატალოგის ფორმატზე, შემდეგი ქვე-თავებით:

 • ინფორმაცია ქედის შესახებ;
 • ინფორმაცია პროექტის შესახებ;
 • ინფორმაცია ბენეფიციარებისა და მათი პროექტების შესახებ.

-        კატალოგის დიზაინს

პროდუქტის მთავარი სამიზნე ჯგუფები:

კატალოგი გავრცელდება ბიზნეს ფორუმზე, რომლის მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოძიება, როგორც ტურიზმის, ისე სხვა სექტორებში.

 

 • დონორი ორგანიზაციები
 • პოტენციური ინვესტორები
 • სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები

 

პროდუქტის კონკრეტული მიზნები

 • ადგილობრივი წარმატებული ბიზნესების გაცნობა დონორი ორგანიზაციებისა და პოტენციური ინვესტორებისათვის
 • ქედის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა
 • პროექტის ‘ქედა ლიდერი’ შედეგების წარმოჩენა

 

კატალოგი უნდა მომზადდეს ქართულ და ინგლისურ ენაზე.

 

CENN უზრუნველყოფს ბენეფიციარებისა და პროექტების პროფესიული ფოტო-მასალას.

 

კატალოგის მომზადების ყოველი ეტაპი იქნება პროექტის გუნდთან წინასწარ შეთანხმებული.

 

განაცხადის გამოგზავნისას უნდა წარადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

-        პორთფოლიო მსგავი პროექტების;

-        დეტალური ბიუჯეტი;

-        გუნდის წევრების CV-ები;

-        დეტალურად გაწერილი სამუშაო გრაფიკი, კონკრეტული ვადების მითითებით.

პროექტის „ქედა ლიდერი“ ფარგლები დაფინანსდა 90-ზე მეტი ბენეფიციარი, სოფლის მეურნეობის, მეწარმეობის, ტურიზმის, კულტურისა და სოციალური მიმართულებით.

 

 

პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის მიჰყევით შემდეგ ლინკს: http://www.kedalag.ge

 

შემოთავაზებები გამოაგზავნეთ შემდეგ ელ. ფოსტაზე: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

შემოთავაზების წარდგენის ბოლო ვადაა 24 სექტემბერი 2020.

ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ქედის განვითარების ჯგუფი ახალი პროექტის განხორციელებას იწყებს

 

ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG), გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის დაფინანსებით, იწყებს ახალ პროექტს: ქედის მუნიციპალიტეტის შშმ პირები - ადგილობრივი „კლიმატის ცვლილების ელჩები“.

 

პროექტის ძირითადი მიზანი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების გარემოს დაცვის სფეროში ჩართვის მიზნით ეფექტიანი და რეპლიკაციის პოტენციალის მქონე ინიციატივის განხორციელებაა და იმის ჩვენება თუ, როგორ შეიძლება, ხელი შეეწყოს შშმ პირთა თემის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ჩართულობას, გაუმჯობესდეს მათი საარსებო წყაროების მოპოვების შესაძლებლობები და ამასთანავე, მიღწეულ იქნას გარემოსდაცვითი მიზნები.

 

პროექტი მრავალმხრივ მიზანს ემსახურება, როგორიცაა ქედის მუნიციპალიტეტის შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარება, მათი იმ ცოდნითა და უნარებით უზრუნველყოფა, რომლებიც საჭიროა გარემოსდაცვითი და კლიმატის ცვლილების საკითხების ადვოკატირებისა და სოფლის განვითარების პროცესში ინტეგრაციისათვის; ასევე, პროექტი მიზნად ისახავს, კლიმატის ცვლილების მოსალოდნელი ზემოქმედების მიმართ ქედის მუნიციპალიტეტის მედეგობის გაზრდას.

 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები მოიცავს, შშმ პირების აქტიური მონაწილეობით, საზოგადოების ინფორმირებისა და ცნობიერების ამაღლების კამპანიის განხორციელებას კლიმატის ცვლილებისა და გარემოს დაცვის თემებზე, „კლიმატის ელჩები“ კოალიციის დაფუძნებას, თემატურ ტრენინგებს, ქედის მუნიციპალიტეტის კლიმატის ცვლილების საადაპტაციო გეგმის შედგენასა და სხვა მნიშვნელოვან აქტივობებს ამ მიმართულებით.

 

პროექტის ფარგლებში ქედის LAG აქტიურად ითანამშრომლებს ქედის მერიაში არსებულ შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოსთან.

 

რაც ასევე მნიშვნელოვანია, პროექტი მისი შინაარსით მულტი-დისციპლინურია და მოიაზრებს სხვადასხვა ჯგუფის ჩართულობას მათ შორის ახალგაზრდების, სახელმწიფო უწყებებისა და ადგილობრივი თემის წარმომადგენლების.

 

პროექტის 2022 წლის 31 მარტამდე გაგრძელდება და მისი  ბიუჯეტი 51,880 აშშ დოლარს შეადგენს.

 

 

5-8 აგვისტოს, ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის „ქედა ლიდერი“ ფარგლებში, CENN-ისა და ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის (LAG) ორგანიზებით მაღალმთიან აჭარაში, ქედის მუნიციპალიტეტში მედია ტური გაიმართა. ტური მიზნად ისახავდა ქედის ბუნებრივი და კულტურული ღირშესანიშნაობების და ადგილობრივი ინოვაციური ბიზნეს ინიციატივების ფართო საზოგადოებისათვის გაცნობას და ზოგადად მუნიციპალიტეტის ცნობადობის გაზრდას.

 

ტურის ფარგლებში 10-მდე მედიის წარმომადგენელი ადგილობრივი წარმატებული მეწარმეების საქმიანობას გაეცნო და  მოინახულა ქედის კულტურული მემკვიდრეობისა და ბუნების ძეგლები.

 

მონაწლეები გაეცნენ საქართველოს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის ევროკავშირის მიერ ENPARD-ის პროგრამით გაწეულ დახმარებას, მათ შორის, ქედის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოფლის განვითარების პროექტის ფარგლებში მხარდაჭერილ ინიციატივებს.

 

ტურის ფარგლებში შედგა მედია კონკურსი და გამოვლინდა სამი გამარჯვებული :

 

I ადგილი: ინდიგო -  ქედა - მწვანე ზონა დიდი პოტენციალით
II ადგილი: Entrepreneur - დაუვიწყარი შთაბეჭდილებების სავანე ქედაში
III ადგილი: National Geographic საქართველო - დაბრუნებული სიცოცხლე სოფელს

გამარჯვებულ ჟურნალისტებს პრიზად ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა ტურისტულ ობიექტებში ორ დღიანი სასაჩუქრე პაკეტები გადაეცათ.

 

ტურის ფარგლებში მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, შეიქმნა 15-მდე ვიდეო და სტატია, რომლებმაც ქედა უფრო  მიმზიდველ ტურისტულ და ინვესტორებისთვის მიმზიდველ მუნიციპალიტეტად წარმოადგინეს.

 

პროექტიქედა ლიდერიხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით და ახორციელებს CENN, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან (CSRDG), დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD) და ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტთან (ÖIR) თანამშრომლობით.

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს (2013-2022). ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებ-გვერდს: www.enpard.ge.

ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის "ქედა ლიდერი" ფარგლებში,  ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG), CENN-თან და დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD) თანამშრომლობით, აცხადებს კონკურსს სოციალური პროექტებისთვის, რომლის მიზანია, პროგრამის „ადგილობრივი პოტენციალის ოპტიმიზაცია სოფლის განვითარებისთვის ქედის მუნიციპალიტეტში“ და ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტების შესაბამისად,  ქედის ადგილობრივი თემების კეთილდღეობის და ყოფითი პირობების გაუჯობესება, ინოვაციური პროექტების განხორციელება.

საგრანტო კონკურსი იწყება 2020 წლის 8 ივლისს და დასრულდება 24 ივლისს 17:00 საათზე.

საგრანტო კონკურსი მხარს დაუჭერს იმ ინიციატივებს, რომლებიც ორიენტირებული იქნება შემდეგ მიმართულებებზე:

 • ეკოტურიზმისა და სოფლის ტურიზმის განვითარება;
 • გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა, ენერგიის განახლებადი წყაროებისა და ენერგოეფექტიანობის განვითარება, მუნიციპალიტეტში არსებულ ეკოლოგიურ პრობლემებზე რეაგირება;
 • სოფლის მეურნეობა (გარდა პირველადი პროდუქციის წარმოებისა);
 • განათლება;
 • სოციალური ინფრასტრუქტურა.

მნიშვნელოვანია, რომ ინიციატივები მიმართული იყოს ქედის მუნიციპალიტეტზე.

დაფინანსების მინიმალური ოდენობა შეადგენს 20,000 ლარს, მაქსიმალური - 180,000 ლარს.

განაცხადების წარმოდგენა შეუძლიათ:

 • საქართველოში რეგისტრირებულ იურიუდიულ პირებს (შპს, სპს, სს და ა.შ);
 • რეგისტრირებული სტატუსის მქონე სასოფლო კოოპერატივებს;
 • არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირებს (არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასოციაცია, ფონდი და ა.შ);
 • ქედის მუნიციპალიტეტის თვითმართველობის საჯარო სამართლის იურიდიული პირებს;
 • ქედის მუნიციპალიტეტში არსებულ საგანმანათლებლო/სააღმზრდელო დაწესებულებებს;

 

აპლიკანტებს აქვთ მხოლოდ  ერთი განაცხადის წარმოდგენის უფლება

განაცხადისათვის საჭირო ყველა დოკუმენტი გთხოვთ იხილოთ შემდეგ მისამართზე: https://bit.ly/2BMElYY

საგრანტო განაცხადის ჩაბარება უნდა მოხდეს ქართულ ენაზე,  ელექტრონული ან/და მატერიალური (ნაბეჭდი) ფორმით.

განაცხადის (სააპლიკაციო ფორმა და ბიუეჯტი) ელექტრონული ფორმით ჩაბარების შემთხვევაში განაცხადი უნდა გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it გამოგზვნისას სათაურის ველში მითითებული უნდა იყოს საგრანტო კონკურსის  დასახელება - „საგრანტო კონკურსი 2020“. მატერიალური ფორმით განაცხადის წარდგენა შესაძლებელი იქნება, ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის ოფისში შემდეგ მისამართზე: დაბა ქედა ტბელ აბუსერიძის 10 დილის 10:00-დან 16:00 სთ-მდე

განაცხადების ჩაბარების ბოლო ვადაა 2020 წლის 24 ივლისი 17:00 საათი.

დაგვიანებული ან შეუსაბამო განაცხადები არ განიხილება.

 

პროექტს ახორციელებს CENN, დემოკრატიის ინსტიტუტი (IoD), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტი (ÖIR) - ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფთან ერთად (LAG).

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებ-გვერდს: www.enpard.ge.

16-17 ივნისი, 2020 წელი. ქედის მუნიციპალიტეტი - ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის მიერ მხარდაჭერილი პროექტების ‘ქედა ლიდერი’ და ‘ეს წალკაა’ ფარგლებში, ქედის მუნიციპალიტეტში  განხორციელდა წალკის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის (LAG) სამუშაო ვიზიტი. სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში წალკის LAG-ის ჯგუფის წევრები  ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის გამოცდილებას გაეცნენ.

 

სამუშაო შეხვედრის მიზანი იყო წალკის LAG-ისთვის, ქედა LAG-ის წარმატებულ მაგალითზე დაყრდნობით ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება სამუშაო პროცესთან,  წარმატებულად დასრულებულ პროექტებთან და LAG-ის მდგრადობის საკითხებთან დაკავშირებით.

ქედის LAG უკვე სამ წელზე მეტია წარმატებულად უძღვება ევროკავშირის ENPARD პროგრამის მიერ მხარდაჭერილ პროექტს ‘ქედა ლიდერი’, რომლის ფარგლებშიც 70-ზე მეტი ბენეფიციარმა მოიპოვა დაფინანსება და წარმატებით განხორციელა პროექტები.

სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში წალკის LAG-ის წევრებმა 10-ზე მეტი სხვადასხვა დარგის მიმართულებით დაფინანსებული პროექტი მოინახულეს მათ შორის, საოჯახო ტიპის სასტუმრო-მარნები, ჟოლოს სათბური, სალიფსიტე საკალმახე მეურნეობა, ვაზის ვენახები და სხვა.

ვიზიტის ფარგლებში წალკის LAG-ის წევრებს საშუალება ჰქონდათ დეტალურად გაეცნოთ დაფინანსებული პროექტები და გასაუბრებოდნენ ბენეფიციარებს. სამუშაო ვიზიტის ბოლოს ქედისა და წალკის LAG-ების წარმომადგენლები პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა შესაძლო აქტივობების ერთობლივად განხორციელებასა და სამომავლო თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ.

 

პროექტებს „ქედა ლიდერი“ და „ეს წალკაა“ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს CENN,  საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD), ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტთან (ÖIR), საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან (GFA) და სოფლის განვითარების კვლევით ინსტიტუტთან (Ifls) თანამშრომლობით.  პროექტების მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებ–გვერდს: www.enpard.ge.

ვიწყებთ LAG-ის ახალი წევრების მიღებას!

თუ ცხოვრობ ქედის მუნიციპალიტეტში, ხარ აქტიური მოქალაქე და გინდა ჩაერთო ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების პროცესში, შეავსე ქვემოთ მოცემული აპლიკაციის ფორმა.

ჩვენ ვართ მუნიციპალიტეტის, კერძო, საჯარო და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებულ აქტიურ მოქალაქეთა გაერთიანება, რომელიც ჩართულია სოფლის განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრაში, ქედის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაში, სტრატეგიის შესაბამისი საგრანტო პროექტების შერჩევასა და მათ მონიტორინგში.

ამჟამად ვიღებთ ჯგუფში ახალ წევრებს. გთხოვთ დაინტერესებულ პირებმა შეავსეთ მოცემული ფორმა: https://forms.gle/xfpUoocsvH2Qfkfm9


ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG) ჩამოყალიბდა ევროკავშირის ENPARD პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაცია CENN პარტნიორებთან ერთად.

ადგილობრივი განვითარების ჯგუფში (LAG – Local Action Group) მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც დაინტერესებულია თავისი მუნიციპალიტეტის განვითარებით. 

27 აპრილი, 2020. ქედის მუნიციპალიტეტი, აჭარა – ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის “ქედა ლიდერი” ფარგლებში, ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მიერ გამოცხადებული Covid-19 სწრაფი რეაგირების საგრანტო კონკურსის: „ახალი გამოწვევები – ახალი შესაძლებლობები“ შედეგები ცნობილია.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში 13 განაცხადიდან, ფინანსურ-ადმინისტრაციული შემოწმების, შეფასებისა და შერჩევის შედეგად, გამოვლინდა 3 გამარჯვებული პროექტი.

შერჩეული 3 პროექტი ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის გავრცელებით შექმნილი ჯანდაცვისა და განათლების პრობლემებზე ეფექტიან რეაგირებას.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შერჩეული პროექტებია:

1. ქედა კორონა ვირუსის წინააღმდეგ

საინიციატივო ჯგუფი ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაცია

პროექტი ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტში პირველადი ფსიქოლოფიური დახმარების შეთავაზებას მოსახლეობისათვის და ასევე, მოზარდების (მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების) მშობლების ფსიქოგანათლებას ვებიანრების ციკლის საშუალებით.

2. ონლაინ ტურიზმის განვითარება მაღალმთიან აჭარაში
აიპ გლობალური სამეწარმეო ქსელი

პროექტის მიზანია  ქედას  მუნიციპალიტეტში, არსებულ ფორსმაჟორულ სიტუაციის გათვალისწინებით,  ხელი შეუწყოს ინოვაციური გზით ტურიზმის სექტორის  განვითარებას, უშუალოდ კი ტურისტული სერვისების მიწოდების პროცესს, მოახდინოს მუნიციპალიტეტის კულინარიული და კულტურული ტურიზმის პოპულარიზაცია და ამავე დროს, დაეხმაროს სექტორში ქალების როლის გაძლიერებას.

პროექტი გულისხმობს ქედაში მცხოვრებ მეწარმეებისთვის როგორც მომსახურეობის ციფრულ სამყაროში გადაყვანის ხელშეწყობას, ისე მათი  ციფრული კომპეტენციების განვითარებასა და  სპეციალური შეთავაზებების მომზადებაში ხელშეწყობას, რაც პროექტში ჩართულ პირებს დაეხმარებათ დამატებითი შემოსავლის მიღებაში.


3. ქედის მხარდაჭერა, განთლება და გაძლიერება

ააიპ ნაბიჯი წარმატებისკენ

პროექტის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების, განსაკუთრებით კი მოწყვლადი ჯგუფების ცნობიერების ამაღლება, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება  და ხელშეწყობა პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაში.

პროექტის ფარგლებში ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობისთვის, ჩაუტარდებათ დისტანციური ტრენინგების ციკლი სხვადასხვა თემატიკაზე.

ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი Covid-19 სწრაფი რეაგირების საგრანტო კონკურსი – „ახალი გამოწვევები, ახალი შესაძლებლობები“ მიზნად ისახავდა პანდემიის გავრცელების შედეგად შექმნილ კრიზისზე სწრაფი რეაგირების მოხდენას ქედის მუნიციპალიტეტში.

პროექტიქედა ლიდერიხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით CENN-ის მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD) და ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტთან (ÖIR) თანამშრომლობით. პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებგვერდს: www.enpard.ge.

დაარეგისტრირე იდეა - ფონი