სიახლეები

2020 წლის 1 აპრილიდან,  ქედის მუნიციპალიტეტში, ევროკავშირის  ENPARD-ის პროგრამის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ქედა ლიდერი“ ფარგლებში, CENN-სა და ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის ორგანიზებით პროექტის ბენეფიციარებს მარკეტინგისა და კომუნიკაციის ერთკვირიანი დისტანციური ტრენინგი ჩაუტარდებათ.

 

ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნობიან მარკეტინგის საკვანძო თემებს როგორიცაა: ბრენდინგი, რეკლამა, პროდუქტი, სასარგებლო სოციალური პლატფორმები და მათი მართვა, ლოიალური მომხმარებლის შემქნა, მარკეტინგული გეგმის შემუშავება და სხვა.

 

ქვეყანაში გავრცელებული პანდემიით შექმნილი მგდომარეობიდან გამომდინარე , მონაწილეებს ტრენინგი დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში ჩაუტარდებათ. ტრენინგი გადანაწილებულია ერთ კვირაზე, რომელიც მოიცავს დღეში ორ საათიანი სემინარების ჩატარებას. ტრენინგის ფარგლებში, თეორიულ ცოდნის მიღებასთან ერთად, მონაწილეები ასევე შეასრულებენ პრაქტიკულ დავალებებს.

 

ტრენინგში მონაწილეობას მიიღებენ პროექტის ‘ქედა ლიდერი’ ბენეფიციარი მეწარმეები. ტრენინგის მიზანია ბენეფიციარების მარკეტინგული და საზოგადოებასთან ურთიერთობის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება, მათი ბიზნესისა და საწარმოების განვითარების ხელშეწყობისთვის.

 

პროექტიქედა ლიდერიხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით CENN-ის მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD) და ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტთან (ÖIR) თანამშრომლობით. პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებგვერდს: www.enpard.ge.

 

ევროკავშირის ENPARD პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის "ქედა ლიდერი" ფარგლებში CENN, დემოკრატიის ინსტიტუტი (IoD) და ქედის განვითარების ჯგუფი აცხადებენ მე-4 საგრანტო კონკურსს.

საგრანტო კონკურსი იწყება 30 მარტს და დასრულდება 30 აპრილს 17:00 საათზე.

საგრანტო კონკურსის მიზანია, პროეტის ‘‘ქედა ლიდერი’’ და ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტების შესაბამისად,  ქედის ადგილობრივი თემების კეთილდღეობის და ყოფითი პირობების გაუჯობესება, სოფლად ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება და ინოვაციური პროექტების განხორციელება.

საგრანტო კონკურსის პრიორიტეტული მიმართულებები:

 • სოფლის მეურნეობა, როგორც პირველადი პროდუქციის წარმოება, ასევე ადგილობრივი პროდუქციის გადამუშავება და რეგიონული ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარება;
 • ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (საოჯახო ტიპის სასტუმროს და ღვინის მარნის მოწყობა დაფინასდება მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში);
 • არასასოფლო სამეურნეო ეკონომიკური საქმიანობა;
 • განათლება, კულტურა, სპორტი;
 • გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა;
 • სოციალური-არაკომერციული საქმიანობა (კომუნალური და სოციალური ინფრასტრუქტურა).

კონკურსის ფარგლებში გრანტები გაიცემა როგორც კომერციული, ისე სოციალური პროექტებისთვის.

კონკურსში განაცხადის წარმოდგენა შეუძლიათ როგორც ფიზიკურ პირებს, ასევე საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირებს, რომლებიც თავიანთ საქმიანობას ქედის მუნიციპალიტეტში ახორციელებენ ან გეგმავენ განხორციელებას.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველები დეტალურად უნდა გაეცნონ ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიას და საგრანტო სახელმძღვანელოს. დაინტერესებულმა პირებმა, უნდა შეავსონ საპროექტო განაცხადის ფორმა და გამოგზავნონ ელ.ფოსტის მეშვეობით მისამართზე This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 30 აპრილი, 17:00 საათი.

განაცხადისათვის საჭირო ყველა დოკუმენტი გთხოვთ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/2Us6if9

დამატებითი კითხვების, განმარტებების ან ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

+995 599 189 269

+995 577 104 833

+995 514 401 001

გაითვალისწინეთ, საგრანტო კონკურსი შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:

I ეტაპი - საპროექტო განაცხადის წარდგენა

II ეტაპი - გასაუბრება და მონიტორინგი

III ეტაპი - საგრანტო განაცხადის დამტკიცება/კონტრაქტის გაფორმება;

საგრანტო კონკურსში განმცხადებელს შეუძლია მხოლოდ ერთი განაცხადის წარდგენა.

ქვეყანაში შექმნილი მდომარეობის გათვალისწინებით, განაცხადების მიღება მოხდება მხოლოდ ელექტრონულად.

განაცხადების წარმოდგენა შესაძლებელია მხოლოდ ქართულ ენაზე.

განაცხადზე თანდართულ უცხოენოვან დოკუმენტაციას უნდა ახლდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

პროექტს ახორციელებს CENN, დემოკრატიის ინსტიტუტი (IoD), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტი (ÖIR) - ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფთან ერთად (LAG).

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებ-გვერდს: www.enpard.ge.

 

ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის "ქედა ლიდერი" ფარგლებში, CENN, დემოკრატიის ინსტიტუტი (IoD) და ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG), აცხადებს საგრანტო კონკურსს: „ახალი გამოწვევები - ახალი შესაძლებლობები“, რომლის მიზანია სწრაფი რეაგირება მოახდინოს და უპასუხოს იმ ახალ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც დადგა საქართველო კორონა ვირუსის გავრცელებით გამოწვეული “COVID-19” პანდემიის შედეგად.

საგრანტო კონკურსი იწყება 27 მარტს და დასრულდება 13 აპრილს 18:00 საათზე.

საგრანტო კონკურსი მხარს დაუჭერს იმ ინიციატივებს, რომლებიც ორიენტირებული იქნება შემდეგ მიმართულებებზე:

 • ონლაინ ფორმალური და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა
 • საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა, მათ შორის ვირუსთან დაკავშირებით უსაფრთოხების წესებთან მიმართებაში
 • მოწყვლადი ჯგუფების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა
 • სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება
 • ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლების უნარ-შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშეწყობა

მნიშვნელოვანია, რომ ინიციატივები მიმართული იყოს ქედის მუნიციპალიტეტზე.

გრანტის მაქსიმალური ოდენობაა: 3,000 ევრო ექვივალენტი ლარში.

განაცხადების წარმოდგენა შეუძლია საქართველოში მოქმედ შემდეგ ერთეულებს:

 • საჯარო ან კერძო სამართლის იურიდიული პირი, მათ შორის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებები
 • სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, მათ შორის საინიციატივო ჯგუფები
 • კოოპერატივები
 • ადგილობრივი თვითმმართველობის და მმართველობის ორგანოები

აპლიკანტებს აქვთ მხოლოდ  ერთი განაცხადის წარმოდგენის უფლება.

განაცხადისათვის საჭირო ყველა დოკუმენტი გთხოვთ იხილოთ შემდეგ მისამართზე: https://bit.ly/2wGctDs

საგრანტო განაცხადის ჩაბარება უნდა მოხდეს ქართულ ენაზე.

განაცხადის (სააპლიკაციო ფორმა, სამოქმედო გეგმა და ბიუეჯტი) ჩაბარება უნდა მოხდეს ელექტრონული ფორმით შემდეგ მისამართზე: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it გამოგზვნისას სათაურის ველში მითითებული უნდა იყოს საგრანტო კონკურსის  დასახელება - საგრანტო კონკურსი: ახალი გამოწვევები -  ახალი შესაძლებლობები.

განაცხადების ჩაბარების ბოლო ვადაა 2020 წლის 13 პრილი, 18:00 საათი.

დაგვიანებული ან შეუსაბამო განაცხადები არ განიხილება.

წინამდებარე საგრანტო კონკურსთან  დაკავშირებით კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ, დაუკავშირდეთ  ქედის LAG-ის თავმჯდომარეს, გიორგი აბულაძეს: +995 577 17 37 06

პროექტს ახორციელებს CENN, დემოკრატიის ინსტიტუტი (IoD), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტი (ÖIR) - ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფთან ერთად (LAG).

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებ-გვერდს: www.enpard.ge.

 

2020 წლის 25 თებერვალი. ბულაჩაური -ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის მიერ მხარდაჭერილი პროექტების “ქედა ლიდერი“ და „ეს წალკაა“ ფარგლებში, CENN-მა მრჩეველთა საბჭოს მორიგ შეხვედრას უმასპინძლა. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ENPARD-ის  პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. მრჩეველთა საბჭოს შეკრების მიზანი იყო, პროექტების ფარგლებში განხორციელებული და დაგეგმილი საქმიანობების გაცნობა,  მონაწილეთა შორის ინფორმაციისა და რეკომენდაციების ურთიერთგაცვლა და სამომავლო თანამშრომლობის განვითარება.

 

ღონისძიება გახსნა CENN-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნანა ჯანაშიამ. ღონისძიების ფარგლებში მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს და „ქვემოდან ზემოთ“ მიდგომაზე ისაუბრეს, ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში - სოფლის განვითარების პროგრამის ოფიცერმა ქეთევან ხუციშვილმა და ატაშემ, სოფლის მეურნეობის, მეთევზეობისა და სურსათის უვნებლობის პროგრამის ოფიცერმა ჟორჟ დეუმ.

 

„ჩვენი შეხვედრის მთავარი მიზანია გავუზიაროთ ერთმანეთს პროექტების ფარგლებში მიღებული გამოცდილება და ის გამოწვევები, რაც მივიღეთ პროექტების განხორციელების დაწებიდან დღემდე და რაც საინტერესო უნდა იყოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისთვის. ღონისძიებაში მონაწილებენ ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში წარმომადგენელები, აჭარის ა/რ გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე, სხვადასხვა LAG-ების წარმომადგენლები და დაინტერესებული პირები, რაც კარგი საშუალებაა შეხედულებებისა და პოზიციების სხვადასხვა კუთხით გაზიარებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ევროკავშირის დელეგაციას საქართველოში, როგორც პოლიტიკური, ისე ფინანსური დახმარებისთვის, რადგან ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის. აღსანიშნავია, რომ სოფლის განვითარების პროგრამის მრჩეველთა საბჭოს შეხვედრა, სიმბოლურად, სოფელში, ბულაჩაურის მწვანე ცენტრში მოვაწყვეთ, სადაც ადგილობრივი ქალები არიან დასაქმებულები. - ნანა ჯანაშია.

 

 

„ძალიან მიხარია, რომ ის ინტერესი, რაც რეგიონებში არის რეგიონის ადგილობრივ დონეზე განვითარების ნაწილში, უფრო მეტად ჩნდება იმ საქმეში, რასაც ევროკავშირი საქართველოსთვის აფინანსებს. ის ნელი ნაბიჯები, მაგრამ მაინც მყარი წინსვლა, რაც სოფლის განვითარებას ამ ქვეყანაში თან სდევს, დემოკრატიული პროცესების უპირველესი საწყისია. ევროკავშირი რასაც საქართველოში აკეთებს არის დემოკრატიული რეფორმების ხელშეწყობა იმ ლოგიკით, რა ლოგიკასაც დემოკრატია უნდა ეფუძნებოდეს. სოფლის მეურნეობის განვითარება, უნდა დაწყებულიყო სწორედ იმ ადამიანების უშუალო ჩართულობით და საჭიროებების განსაზღვრით, რომლებიც დგანან არსებული პრობლემების წინაშე და არიან ამ პრობლემების ყოველდღიურობის მონაწილეები. ჩვენ როგორც, ერთის მხრივ საქართველოს პოლიტიკური ხაზის განმსაზღვრელები და მეორეს მხრივ რესურსის შემომტანები ვიძლევით ქვეყნის სოფლის მეურნეობის და სახელმწიფოებრიობის განვითარების საშუალებას დემოკრატიული პრინციპების, ადგილობრივი საჭიროებების განსაზღვრის და „ქვემოდან ზემოთ“ მიდგომის დანერგვის გზით. ამ განვითარების მიღწევაში ჩართული სხვადასხვა განმახორციელებელი ორგანიზაციებისა და აქტორების როლი მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც სახელმწიფოს მხრიდან მზაობის და ხელშეწყობის გამოხატვა. მნიშვნელოვანია ასევე, LAG-ები მდგრადობის ხელშეწყობა, რათა პროექტების დასრულების შემდგ, მათ შეძლონ და გააგრძელონ ოპერირება“. - ქეთევან ხუციშვილი.

 

”მე მჯერა, რომ „ქვემოდან ზემოთ“ მიდგომა მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ ადგილობრივი განვითარებისთვის, არამედ ადგილობრივი დემოკრატიისთვისაც და რასაც ახლა თქვენ აშენებთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სამომავლოდ საქართველოსთვის. ჩვენ ძგვიხარია, რომ თქვენ მიყვები ევროკავშირის მიდგომას, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეს მიდგომა საკუთარი გახადოთ, რადგან თქვენ არ ხართ იგივე კონტექსტში, როგორც ევროკავშირის სხვა ქვეყნები. თქვენ უნდა იპოვოთ ის გზები, რომლებიც მომგებიანი იქნება თქვენი თემებისთვის, ხოლო მთავრობისგან აღიარება და ღიაობა მნიშვნელოვანია სამომავლოდ უკეთესი განვითარებისა და მდგრადობისთვის. ”- ჟორჟ დეუ.

 

შეხვედრაზე ქედისა და წალკის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების თავმჯდომარეებმა წარადგინეს პრეზენტაციები და ისაუბრეს მუნიციპალიტეტებში პროექტების მიმდინარეობის და ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის საქმიანობის შესახებ. პრეზენტაციის ფარგლებში, რიგი თანამშრომლობის ინიციატივები წარმოდგენილ იქნა LAG-ების თავმჯდომარეების მიერ.  ასევე, მონაწილეებს ENPARD-ის III ფაზის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობა გააცნეს საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის ეროვნულმა მენეჯერმა ნოდარ კერესელიძემ და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) ENPARD-ის საგრანტო მენეჯმენტის ეროვნულმა ექსპერტმა, ჯუბა მარუაშვილმა.

 

შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა პანელური დისკუსია, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეებმა ისაუბრეს არსებულ გამოწვევებზე და შესაძლებლობებზე, რომელთა წინაშეც დღეს LAG–ები დგანან. სამთავრობო სტრუქტურის, განმახორციელებელი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და ადგილობრივი თვითმმართველობების წევრებმა განიხილეს „ქვემოდან ზემოთ“ მიდგომის მნიშვნელობა და LAG-ების მდგრადობის მნიშვნელობა ადგილობრივ მმართველ დონეზე.

 

„ძალიან კარგია, რომ ვხვდებით და ასე დეტალურად განვიხილავთ სოფლის განვითარების საკითხებს. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის სოფლის განვითარება და უნდა ითქვას, წელს უკვე გვაქვს მცირე საწარმოების განვითარების საგრანტო პროგრამა და ადგილობრივ მოსახლეობასთან და LAG-ებთან თანამშრომლობით ვეცდებით უფრო განვავითაროთ ეს პრიორიტეტული მიმართულება. გარდა ამისა, სახელმწიფოს მხრიდან სამოქალაქო საზოგადოების, LAG-ების აღიარება და მათი ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია სოფლის, რეგიონის და ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის.“ - განაცხადა აჭარის ა/რ გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილემ, ჯამბულ ხოზრევანიძემ

 

გარდა აღნიშნულისა, შეხვედრაზე განიხლულ იქნა შემდეგი თემები: ევროპის მწვანე ხელშეკრულება და მისი კავშირი საქართველოსთან; LEADER მიდგომის ეფექტურობა, ნარჩენების მართვის, მწვანე ეკონომიკის, საზოგადოების მობილიზაციისა და LAG–ების ჩართულობის მნიშვნელობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და LAG-ების თანამშრომლობა სხვადასხვა სამთავრობო ინსტიტუტებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობებთან.

 

შეხვედრის ბოლოს მონაწილეები მიმდინარე პროექტების დაახლოვებასა და შესაძლებლობების არსებობის შესაბამისად, აქტივობების თანამშრომლობით განხორცილებაზე შეთანხმდნენ.

 

პროექტებს „ქედა ლიდერი“ და „ეს წალკაა“ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს CENN,  საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD), ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტთან (ÖIR), საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან (GFA) და სოფლის განვითარების კვლევით ინსტიტუტთან (Ifls) თანამშრომლობით.  პროექტების მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.

 

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებ–გვერდს: www.enpard.ge.

 

დამატებითი ინფორმაცია ქედისა და წალკის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების შესახებ იხილეთ ვებგვერდზე www.kedalag.ge და www.tsalkalag.ge

 

საკონტაქტო პირები:

 • მარი კიკვაძე, CENN-ის კომუნიკაციის ასისტენტი, +995 577 95 90 20, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

2020 წლის 25 თებერვალი. ბულაჩაური ორგანიზაცია CENN ევროკავშირის ENPARD პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტების „ქედა ლიდერი“ და „ეს წალკაა“ ფარგლებში შექმნილ მრჩეველთა საბჭოს მორიგ შეხვედრას უმასპინძლებს. ღონისძიება გაიმართება 25 თებერვალს, ბულაჩაურის მწვანე ცენტრში.

 

დღეისათვის, ზემოაღნიშნული პროექტების ფარგლებში  შექმნილია და აქტიურად  მოღვაწეობს ქედისა და წალკის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები (LAGs);  შემუშავებულია ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტები ორივე მუნიციპალიტეტისათვის. აღნიშნული სტრატეგიის დოკუმენტით განსაზღვრული საჭიროებების გათვალისწინებით, ქედის მუნიციპალიტეტში წარმატებით დასრულდა მე-2 საგრანტო კონკურსი და დაფინანსდა 40-ზე მეტი პროექტი.

 

შეხვედრის ფარგლებში  მოწვეული სტუმრები გაეცნობიან პროექტების ფარგლებში განხორციელებულ აქტივობებს და ამასთან,  იმსჯელებენ პროექტების სამომავლო საქმიანობებზე, რათა  ეფექტიანად მოხდეს ENPARD-ის პროგრამის სხვა პროექტებთან  თანამშრომლობის გაღრმავება მომავალში წარმატებული საქმიანობისთვის. ამასთანავე, ENPARD-ის პროგრამის სხვადასხვა პროექტისა და LAG-ების  წარმომადგენლები წარმოადგენენ პროექტების ფარგლებში მიღწეულ შედეგებს, რაც ხელს შეუწყობს პროექტებს შორის თანამშრომლობის განვითარებას.

 

აღნიშნულ შეხვედრას დაესწრებიან საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO), საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და ENPARD-ის სხვა პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. აღნიშნული ფორმატი მონაწილეთა შორის კავშირებისა და პარტნიორული შესაძლებლობების ჩამოყალიბება-გაძლიერების, შემდგომი განვითარებისათვის მოსაზრებების გაცვლისა და გამოცდილებების გაზიარების კარგი შესაძლებლობაა.

 

პროექტებს „ქედა ლიდერი“ და „ეს წალკაა“ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს CENN,  საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD), ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტთან (ÖIR), საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან (GFA) და სოფლის განვითარების კვლევით ინსტიტუტთან (Ifls) თანამშრომლობით.  პროექტების მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.

 

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებ–გვერდს: www.enpard.ge

 

დამატებითი ინფორმაცია ქედისა და წალკის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების შესახებ იხილეთ ვებგვერდზე www.kedalag.ge  და www.tsalkalag.ge

 

საკონტაქტო პირები:

 

•           მარი კიკვაძე, CENN-ის კომუნიკაციის ასისტენტი, +995 577 95 90 20, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

•           თამარ ხუნწარია, ENPARD-ის საინფორმაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი, +995 595 98 99 16, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


11-12 თებერვალი, 2020. ქედის მუნიციპალიტეტი, აჭარა - ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის მხარდაჭერილი პროექტის „ქედა ლიდერი“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს CENN, პროექტის ბენეფიციარებისათვის მეკალმახეობის შესახებ  ტრენინგი ჩატარდა.


ტრენინგის მიზანს წარმოადგენდა ბენეფიციარების ცოდნის დონის ამაღლება თევზის გამოზრდის პირობების, საწარმოო სამუშაოების და ეტაპების, ინვესტიციების და პროდუქციის წარმოების ძირითადი ეკონომიკური გათვლებისა და ქვირითისა და თევზის ტრანსპორტირების შესახებ.


ტრენინგის ფარგლებში, მონაწილეები გაეცნენ თევზის გამოზრდისათვის საჭირო ყველა სათანადო ეტაპს, როგორიცაა:  ტერიტორიის შერჩევა; წყლის ხარჯის გაზომვა და გაანგარიშება; თევზსაშენ ავზებში წყლის მართვა; საკვების მიწოდება; ქიმიკატების და სამკურნალო პრეპარატების გამოყენება; ქვირითის და თევზის რაოდენობის კონტროლი და საწარმოო მაჩვენებლების კონტროლი.


ტრენინგის მოდული მიცავდა პრაქტიკაზე ორიენტირებულ აქტივობებს, რამაც ხელი შეუწყო მონაწილეთა უნარ-ჩვევების განვითარებას და მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას. ტრენინგს ესწრებოდა 17 ადამიანი.


პროექტი „ქედა ლიდერი“ ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით CENN-ის მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD) და ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტთან (ÖIR) თანამშრომლობით. პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.


ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებ–გვერდს: www.enpard.ge.


12 დეკემბერი, 2019. ქედის მუნიციპალიტეტი, აჭარა – ქედის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სკოლების 20-ზე მეტმა მოსწავლემ მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილ, ქედის LAG-ის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში კლიმატის ცვილებისა და ნარჩენების მდგრადი მართვის შესახებ. ღონისძიება, რომელიც ქედის LAG-ის ოფისში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული „ქედა ლიდერის“ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა, მიზნად ისახავდა მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებას გარემოსდაცვითი საკითხებისადმი და მათი ჩართულობის ხელშეწყობას შესაბამის აქტივობებში.

 

დისკუსიას წინ უძღოდა მობილური ფილმის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში შერჩეული 1-წუთიანი თემატური ფილმების ჩვენება. მოსწავლეებმა ასევე მონაწილეობა მიიღეს ნარჩენების ხელახალი გამოყენების აქტივობასა და ნარჩენების მდგრადი მართვის პრაქტიკულ ტრენინგში.

 

აღნიშნულ ღონისძიებაში მონაწილეობა პროდუქტიული და ინსპირაციული აღმოჩნდა ახალგაზრდებისთვის. დისკუსიის ფარგლებში, მოსწავლეებმა დააფიქსირეს საკუთარი მოსაზრებები  კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის აუცილებლობაზე ნარჩენების მდგრადი მართვის შესახებ ცნობიერების ამაღლების გზით. ფილმების ჩვენების შემდეგ, რამდენიმე მოსწავლეს გაუჩნდა მომავალ საერთაშორისო მობილური ფილმის ფესტივალში მონაწილეობის მიღების სურვილი. მათ მთავარ მიზანს ინოვაციური ხერხების გამოყენებით  ქედის მუნიციპალიტეტის მსოფლიოსთვის გაცნობა და აქტუალური პრობლემების დღის წესრიგში დაყენება წარმოადგენს.

 

წელს, ENPARD-ის განმახორციელებელი ორგანიზაცია CENN-ი მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალის Mobile Film Festival პარტნიორია.  წლევანდელი კონკურსის მთავარი თემაა კლიმატის ცვლილება. ფესტივალში მონაწილე ფილმები ერთი წესის ირგვლივ ერთიანდება: 1 მობილური, 1 წუთი, 1 ფილმი. 2019 წლის კონკურსის ფარგლებში, ჯამში 24 ქვეყნიდან, 50 ფილმი შეირჩა, რომლებიც ათ ძირითად თემას ეხება: ნარჩენები, რეციკლირება, გლობალური დათბობა, წყლის ნაკლებობა, გაუტყეურება, ახალგაზრდების აქტივიზმი, კლიმატის ცვლილება, ტრანსპორტირება, მოსახლეობის კრიტიკული ზრდა.

 

პროექტიქედა ლიდერიხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით CENN-ის მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD) და ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტთან (ÖIR) თანამშრომლობით. პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.

 

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებგვერდს: www.enpard.ge.


6-8 დეკემბერი, 2019. ქედის მუნიციპალიტეტი, აჭარა. – ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ENPARD-ის პროექტების ფარგლებში, ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფს (LAG),  წყალტუბოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის წევრები და ადგილობრივი მეღვინეები ეწვივნენ. ვიზიტის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა LAG-ბის გამოცდილების გაზიარება და სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობების განხილვა.

 

ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში, წყალტუბოს LAG-ის წარმომადგენლებმა და მეღვინეებმა მოინახულეს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ქედა ლიდერის“ ბენეფიციარი მეღვინეები. მათ დაათვალიერეს სანერგე მეურნეობა, ვენახის ბოძების ჩამოსასხმელი საამქრო, სავენახე მეურნეობები და მარნები. LAG-ის წევრები ასევე გაეცნენ ღვინის წარმოების ტექნოლოგიებს და მიიღეს ინფორმაცია ქედელი მეღვინეების მიერ შესრულებული საქმიანობის შესახებ. შეხვედრის ფარგლებში მოხდა პროექტ „ქედა ლიდერის“  ბენეფიციარებსა და სტუმრებს  შორის არსებული გამოცდილების, წარმატებული პრაქტიკებისა და ინფორმაციის გაზიარება.

 

შეხვედრა პროდუქტიული აღმოჩნდა, როგორც წყალტუბოს LAG-ის წარმომადგენლებისა და მეღვინეებისთვის, ისე ქედის LAG-ის წარმომადგენლებისა და პროექტის ბენეფიციარებისთვის. ვიზიტის ბოლოს, ორი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები სამომავლო თანამშრომლობაზე შეთანხმდნენ.

 

 

პროექტიქედა ლიდერიხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით CENN-ის მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD) და ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტთან (ÖIR) თანამშრომლობით. პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.

 

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებგვერდს: www.enpard.ge.გსურს, დაიწყო ბიზნესი, მაგრამ არ იცი როგორ? უკვე გაქვს ბიზნეს იდეა? თუ ჯერ ისევ ფიქრობ, რომელ მათგანზე დაიწყო მუშაობა?

მაშინ დროა, მონაწილეობა მიიღო ბიზნეს ბანაკში, სადაც 3 დღის განმავლობაში გექნება შესაძლებლობა, რომ განავითარო შენი იდეა და ბიზნეს მოდელი, ისწავლო გამოცდილი მეწარმეებისა და სპეციალისტებისგან. გამარჯვებულები მიიღებენ ფინანსურ ხელშეწყობას თავიანთი ბიზნეს პროექტების განსახორციელებლად.

ბიზნეს ბანაკი ჩატარდება 22, 23 და 24 ნოემბერს, ჩაქვში.

ბათუმიდან ჩაქვამდე და უკან ტრანსპორტირება, სასტუმროში განთავსება, საკვები და ყავის შესვენებები უზრუნველყოფილი იქნება ორგანიზატორების მიერ.

მონაწილეობის მიღება უფასოა და შესაძლებელია მხოლოდ აჭარის მცხოვრებლებისთვის.

რეგისტრაცია დასრულდება 19 ნოემბერს, 23:59-ზე.

შერჩეულ კანდიდატებს დავუკავშირდებით 20 ნოემბერს.

ბიზნეს ბანაკი ორგანიზებულია EU ENPARD-ის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და UNDP Georgia-ს მხარდაჭერით."

აპლიკაცის შევსება შესაძლებელია შედეგ ლინკზე:

 

https://forms.gle/p8gD9YFruuZ9EENj9

დაარეგისტრირე იდეა - ფონი