სიახლეები
2019 წლის 8 მარტს, აჭარამ მეწარმე ქალთა ეროვნულ ბიზნესფორუმს უმასპინძლა. უკვე ტრადიციად ქცეული ღონისძიება, ბათუმში მესამედ გაიმართა და მას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან, 250-მდე ქალი მეწარმე დაესწრო, რომლებიც ძირითადად მცირე და საშუალო ბიზნესს წარმოადგენდნენ. ფორუმში მონაწილეობა ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამით მხარდაჭერილმა, ქედისა და ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების წარმომადგენელმა 50-მდე ქალმა მიიღო.

ფორუმის ძირითადი მიზანია მეწარმე ქალების შესაძლებლობების გაძლიერება, მცირე და საშუალო ბიზნესში მათი ჩართულობის გაზრდა, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, მათი საქმიანობის პოპულარიზაცია და სტიმულირება განახორციელონ ახალი ბიზნესიდეები. ღონისძიება აჭარაში ყოველწლიურად იმართება და მას ორგანიზებას უწევს საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა, აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან, აჭარის ქალ ბიზნესმენთა ასოციაციასა და ქალთა ოთახებთან ერთად. მიმდინარე წელს, ფორუმის ძირითადი სამუშაო თემატიკა იყო მეწარმე ქალების ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის დაბრკოლებების განხილვა და ფინანსური პროდუქტების გამარტივების შესაძლებლობებზე დისკუსია, საფინანსო უწყებებთან ორმხრივი დიალოგის გაძლიერება და სხვა ქვეყნის ფინანსური ინსიტუტების მაგალითების წარდგენა.

ქედისა და ხულოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების წევრ ქალბატონებს შესაძლებლობა ჰქონდათ პოტენციურ ბიზნეს-პარტნიორებთან სექტორების მიხედვით საქმიანი მოლაპარაკებები ეწარმოებინათ და ემსჯელათ თანამშრომლობის პერსპექტივებზე. ისინი გაეცნენ საქართველოს და მეზობელი ქვეყნების წარმატების მაგალითებს. ფორუმის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგები შემდეგ მიმართულებებზე ბრენდინგი, როგორ გავაფართოვოთ ბიზნესი, ემოციური ინტელექტი და ფინანსურ ინსტიტუტებთან ურთიერთობა. ყველა მონაწილეს საშუალება ქონდა აერჩია მისთვის საინტერესო თემატიკა და დასწრებოდა ტრენინგს.
ევროკავშირის მიერ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში მხარდაჭერილი პროექტები – „ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის (ქედა ლიდერი)“ და „სოფლის განვითარებისა და დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა ხულოს მუნიციპალიტეტში“ – აჭარაში 2017 წლიდან მიმდინარებს. ქედის მუნიციპალიტეტში პროექტს ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია CENN, ხოლო ხულოს მუნიციპალიტეტში – ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში (CCRG).

აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ევროკავშირის ENPARD პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის „ქედა ლიდერი“ მხარდაჭერით მიმდინარე წლის 26 თებერვლიდან 2 მარტის ჩათვლით ღვინის მწარმოებლები და ქედის LAG-ის წევრები სასწავლო ვიზიტით იმყოფებოდნენ მალაპოლსკას რეგიონში.
მალაპოლკას რეგიონის თვითმმართველობის მიერ ორგანოზებული ტური მიზნად ისახავდა პოლონელ და ქართველ მეღვინეებს შორის გამოცდილების გაზიარებას და მათ შორის კოოპერაციული საქმიანობის შესაძლებლობების განხილვას.
ვიზიტის ფარგლებში სასწავლო ტურის მონაწილეებმა მოინახულეს მალაპოლსკას რეგიონში არსებული ღვინის მეურნეობები, შეხვდნენ ადგილობრივ მეღვინეებს, გაეცნენ მათ საქმიანობას და თავის მხრივ გაუზიარეს მათი მრავალწლიანი გამოცდილება ღვინის წარმოებასა და ვენახის მოვლაში. ასევე გაიმართა შეხვედრები მალაპოლსკას რეგიონის ღვინის მწარმოებელთა ასოციაციის პრეზიდენტთან და პოლონეთის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის (LAG) წევრებთან. ასოციაციის პრეზიდენტთან შეხვედრის ფარგლებში საფუძველი ჩაეყარა აჭარის ღვინის მწარმოებელთა ასოციაციის და მალაპოლსკას მეღვინეების ასოციაციის თანამშრომლობას, დაიგეგმა ერთობლივი ღონისძიებების ორგანიზება როგორც პოლონეთში, ისე აჭარაში.
LAG-ის წევრებთან შეხვედრის ფარგლებში პოლონეთის LAG-ის წარმომადგენლობამ ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის წევრებს გაუზიარეს მათი გამოცდილება სოფლის განვითარების მიმართულებით რეგიონში განხორციელებული პროექტების შესახებ. დაიგეგმა ერთობლივი პროექტების განხორციელების შესაძლებლობების განხილვის მიზნით შემდეგი ვიზიტი აჭარაში.

პროექტი „ქედა ლიდერი“ ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით CENN-ის მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD) და ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტთან (ÖIR) თანამშრომლობით. პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებ-გვერდს: www.enpard.ge.

დამატებითი ინფორმაცია ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის შესახებ იხილეთ ვებგვერდზე www.kedalag.ge  

1-3 მარტს, ევროკავშირის მხარდაჭერით, დაბა ქედაში, ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მმართველი საბჭოს ცხრა წევრისთვის და კოორდინატორისთვის, სასწავლო კურსი „პროექტის ციკლის მართვა, მონიტორინგი და შეფასება“ ჩატარდა. კურსი ევროკავშირის ENPARD-ის პროექტის „ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის (ქედა ლიდერი)“ ფარგლებში საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის, CENN-ის პარტნიორი ორგანიზაციის მიერ იყო ორგანიზებული. იგი მიზნად ისახავდა ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მმართველი საბჭოს წევრებში პროექტის ციკლის მართვის, მონიტორინგის და შეფასების ცოდნის/უნარ-ჩვევების განვითარებას. ტრენინგი შექმნილია ზრდასრულთა განათლების მეთოდების გამოყენებით, რაც განაპირობებს მონაწილეთა მაქსიმალურ ჩართულობას.

აღნიშნული ტრენინგი მეექვსე საგანმანათლებლო აქტივობაა ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მმართველი საბჭოს გაძლიერებისთვის. პროექტის ფარგლებში, 12 ტრენინგია დაგეგმილი სხვადასხვა თემაზე რათა მოხდეს მმართველი საბჭოს ცოდნის და უნარების განვითარება და წარმატებული ფუნქციონირება.

პროექტი „ქედა ლიდერი“ ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით CENN-ის მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD) და ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტთან (ÖIR) თანამშრომლობით. პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებ-გვერდს: www.enpard.ge.
2019 წლის 5-6 თებერვალს, ორგანიზაცია CENN უმასპინძლებს GALAG-ის (საქართველოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ასოციაცია) გარემოსდაცვითი ჯგუფის სამუშაო შეხვედრას ბულაჩაურის მწვანე ცენტრში. შეხვედრის მიზანია GALAG-ის წევრი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს შორის გარემოსდაცვით გამოწვევებზე დისკუსიის წარმართვა, მდგრადი განვითარების მისაღწევად თანამედროვე მიდგომების გაცნობა და GALAG-ის გარემოსდაცვითი ჯგუფის მხარდაჭერა მიღებული ცოდნისა და ინფორმაციის ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა აქტივობებში დასანერგად.


CENN-ის ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრაზე განხილული იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი საკითხები, როგორიცაა: კლიმატის ცვლილება წარმოდგენილი გლობალურიდან ადგილობრივ კონტექსტამდე; ტყის რესურსის გონივრული მართვისა და კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის მნიშვნელობა მდგრადი განვითარებისათვის; საქართველოში ნარჩენების მართვის სექორში არსებული გამოწვევები, გადაჭრის გზები და ადგილობრივი თემების როლი ნარჩენების მართვის თანამედროვე მიდგომების დანერგვის პროცესში; საზოგადოებისათვის სუფთა წყალზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ინფორმაციის გაცვლა სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების შესახებ; აგრეთვე, ბუნებრივი კატასტროფების რისკების შემცირებისა და მართვის ეფექტიანი სისტემების მნიშვნელობა ადგილობრივი თემების მედეგობისათვის.


ამჟამად, GALAG აერთიანებს ევროკავშირის ENPARD პროგრამის ფარგლებში საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში შექმნილი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების (LAG) წარმომადგენლებს. GALAG-ის სამუშაო ფორმატის გათვალისწინებით, ENPARD-ის ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაცია CENN ჯგუფის გარემოსდაცვით მიმართულებას გაუძღვება. დამატებით, აღსანიშნავია, რომ გარდა ზემოაღნიშნული 8 LAG-ისა, შეხვედრას დაესწრებიან იმ მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებიც, სადაც ასევე იგეგმება ENPARD-ის პროგრამის განხორციელება. აღნიშნული სამუშაო შეხვედრა წარმოადგენს მონაწილების გაცნობისა და ინფორმაციის გაცვლის კარგ შესაძლებლობას.


პროექტი „ქედა ლიდერი“ ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით CENN-ის მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD) და ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტთან (ÖIR) თანამშრომლობით. პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.


ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებ-გვერდს: www.enpard.ge.


დამატებითი ინფორმაცია ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის შესახებ იხილეთ ვებგვერდზე www.kedalag.ge

საკონტაქტო პირები:
  • ნინო გაფრინდაშვილი, CENN-ის პროექტის მენეჯერი, +995 593 92 48 44, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • თამარ ხუნწარია, ENPARD-ის საინფორმაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი, +995 595 98 99 16, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

პროექტის სახელწოდება: ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის (ქედა ლიდერი)
მიზნობრივი ტერიტორია: საქართველო, აჭარის ა/რ
დაფინანსების წყარო: ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში
პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მაისი, 2017 – 28 თებერვალი, 2021
ძირითადი ინფორმაცია: ქედის მუნიციპალიტეტისათვის საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავება იგეგმება ევროკავშირის ENPARD პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის „ქედა ლიდერი“ ფარგლებში. პროექტს ახორციელებს ორგანიზაცია CENN. პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობების დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკურენტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.

ტექნიკური დავალების მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის საკომუნიკაციო სტრატეგიის მიზანია დაეხმაროს მუნიციპალიტეტის წარმოჩენას ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე.

ტექნიკური დავალების აღწერა:
• კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს პროექტის ჯგუფთან და მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმებით მუნიციპალიტეტის საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავება რელევანტურ მხარეთა ჩართულობის გზით;
• სტრატეგია უნდა იყოს ცოცხალი დოკუმენტი, რომლის გადახედვაც კონტრაქტორის რეკომენდაციით გათვალისწინებულ შესაბამის ვადებში მოხდება;
• კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს დამკვეთისთვის სტრატეგიის განხორციელებისათვის საჭირო შესაბამისი ტრენინგების, სამუშაო შეხვედრებისა, თუ სემინარების ჩატარება.

საქმიანობის პერიოდი: 2019 წლის თებერვალი-მარტი

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
• კომუნიკაციების სექტორში მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;
• საკომუნიკაციო სტრატეგიების მომზადების გამოცდილება;
• სტრატეგიის საფუძველზე, კომუნიკაციის სამოქმედო გეგმის მომზადების გამოცდილება;
• საჭიროების შემთხვევაში, ტელეკონფერენციებში ჩართვის უზრუნველყოფა;
• საჭიროების შემთხვევაში ქედის მუნიციპალიტეტში გამგზავრების შესაძლებლობა დამკვეთ გუნდთან ერთად.

ტენდერში მონაწილეობა: აღნიშნულ ტენდერში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ იურიდიულ პირებს.

სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას:
1. კომპანიის სახელწოდება, მისამართი, ტელეფონი და ელ. ფოსტა;
2. კომპანიიდან პროექტზე პასუხისმგებელი პირის CV;
3. ქედის მუნიციპალიტეტის საკომუნიკაციო სტრატეგიის თქვენეული ხედვა და შემუშავების ეტაპების მიმოხილვა;
4. კომპანიის მიერ წარსულში განხორციელებული მსგავსი პროექტები; ე.წ. პორთფოლიო;
5. წარმატებული საკომუნიკაციო სტრატეგიის საერთაშორისო და/ან ადგილობრივი გამოცდილების შესახებ ლინკებისა და/ან ინფორმაციის წარმოდგენა;
6. წარსულში განხორციელებული მსგავსი პროექტებიდან ორი რელევანტური რეკომენდატორი ორგანიზაციის/კომპანიის საკონტაქტო ნომერი;
7. მომსახურების საფასური (დეტალურად ჩაშლილი კომპანიის შესაბამისი სერვისების მითითებით) ეროვნულ ვალუტაში, დღგ-ს გარეშე;
8. სამუშაოს შესრულებისათვის საჭირო დრო;
9. ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
10. ცნობა სასამართლოდან, რომ მათ მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება (აღნიშნული დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება ეკისრება უკვე გამარჯვებულ კომპანიას).

სატენდერო განაცხადის წარდგენა:
• გთხოვთ, გამოგზავნოთ თქვენი შემოთავაზება ერთ (PDF) დოკუმენტად, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it არაუგვიანეს 2019 წლის 31 იანვრის 17:00 საათამდე;
• გთხოვთ, მეილის სათაურის ველში მიუთითოთ ტენდერის დასახელება - Communication Strategy Tender/KedaLEADER

შეფასების კრიტერიუმები:
• შესაბამისი კუთხით მუშაობის გამოცდილება;
• ქედის მუნიციპალიტეტის საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავების ხედვა და ეტაპების მიმოხილვითი ნაწილის რელევანტურობა პროექტისათვის;
• სერვისის ფასი;
• შეკვეთის შესრულებისათვის საჭირო დრო;
• განიხილება მხოლოდ სრულყოფილად წარმოდგენილი განაცხადები.


პროექტის შინაარსთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ (+995 558 65 56 28 - ნატალია დავლიანიძე).

ორგანიზაცია დაუკავშირდება მხოლოდ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას.


20-28 დეკემბერს, ევროკავშირის მხარდაჭერით, დაბა ქედაში, საგრანტო კონკურსის 75 მონაწილისგან შემდგარი სამი ჯგუფისთვის, სასწავლო კურსი „პროექტის წერა“ ჩატარდა. კურსი ევროკავშირის ENPARD-ის პროექტის „ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის (ქედა ლიდერი)“ ფარგლებში საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის, CENN-ის პარტნიორი ორგანიზაციის მიერ იყო ორგანიზებული. იგი მიზნად ისახავდა საგრანტო კონკურსის მონაწილეებში პროექტის წერისთვის საჭირო ცოდნის/უნარ-ჩვევების განვითარებას და მოიცავდა სრული განაცხადის ფორმაში არსებულ ისეთ საკითხებს როგორიცაა: არსებული სიტუაციის მიმოხილვა, მიზნები, ამოცანები და აქტივობები, განხორციელების გეგმა-გრაფიკი, ბიუჯეტირება და ფინანსური დაგეგმარება და ა.შ. აღნიშნული საკითხების გარდა განხილულ იქნა საგრანტო კონკურსის მოთხოვნები და შერჩევის კრიტერიუმები. ტრენინგი შექმნილია ზრდასრულთა განათლების მეთოდების გამოყენებით, რაც განაპირობებს მონაწილეთა მაქსიმალურ ჩართულობას.

აღნიშნული ტრენინგი მეხუთე საგანმანათლებლო აქტივობაა ადგილობრივი თემების შესაძლებლობების განვითარებისთვის. პროექტის ფარგლებში, 12 ტრენინგია დაგეგმილი სხვადასხვა თემაზე, რათა მოხდეს როგორც ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის წევრთა, ასევე პოტენციური გრანტის მიმღებთათვის სხვადასხვა სფეროში ცოდნის და უნარების გაუმჯობესება.

პროექტის ფარგლებში სრული განაცხადები მიიღება 2019 წლის 25 იანვრამდე.

პროექტი „ქედა ლიდერი“ ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით CENN-ის მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD) და ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტთან (ÖIR) თანამშრომლობით. პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებ-გვერდს: www.enpard.ge.


პროექტის სახელწოდება: ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის (ქედა ლიდერი)
მიზნობრივი ტერიტორია: საქართველო, აჭარის ა/რ.
დაფინანსების წყარო: ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში
პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მაისი, 2017 – 28 თებერვალი, 2021

ძირითადი ინფორმაცია: ქედის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის განახლება იგეგმება ევროკავშირის ENPARD პროგრამის მხარდაჭრით მიმდინარე პროექტის „ქედა ლიდერი“ ფარგლებში. პროექტს ახორციელებს ორგანიზაცია CENN. პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობების დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკურენტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.
განახლებული ვებგვერდის მიზანია ერთის მხრივ ხელი შეუწყოს მუნიციპალიტეტის საქმიანობებზე ინფორმაციის გავრცელებასა და საჯარო ინფორმაცაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას, ხოლო მეორეს მხრივ ქედის ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენასა და ინფორმაციის გავრცელებას ქართველი და უცხოელი ტურისტებისათვის.

ტექნიკური დავალების მიზანი: ქედის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის განახლება ინფორმაციის სწრაფი გავრცელებისა და ქედის მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციის მიზნით.
ტექნიკური დავალების აღწერა: დავალების ფარგლებში, კონტრაქტორს ევალება პროექტის ჯგუფთან და მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმებით მუნიციპალიტეტის არსებული ვებგვერდის www.keda.ge განახლება.
განახლებულმა ვებგვერდმა უნდა უზრუნველყოს:
• მარტივი სამართავი პანელი;
• მარტივი, თანამედროვე და სხვადასხვა თაობაზე მორგებული დიზაინი;
• ქართული და ინგლისური ენების უზრუნველყოფა;
• გვერდებზე სწრაფი ნავიგაცია;
• ვებგვერდის ვიზიტორთა სტატისტიკა და სხვა მონაცემები;
• პროექტის ტექნიკური ნაწილის ჩაბარების შემდეგ, სამართავი პანელის მოხმარბის ტრენინგის უზრუნველყოფა;
• სამართავი პანელის მართვის ინსტრუქცია;
• ხარვეზების შემთხვევაში, საიტის ერთწლიანი ტექნიკური მხარდაჭერა.
საქმიანობის პერიოდი: 2019 წლის თებერვალი-მარტი
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
• ვებგვერდების მომზადების მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;
• საჭიროების შემთხვევაში, ტელეკონფერენციებში ჩართვის უზრუნველყოფა;
• საჭიროების შემთხვევაში ქედის მუნიციპალიტეტში გამგზავრების შესაძლებლობა დამკვეთ გუნდთან ერთად.

ტენდერში მონაწილეობა:
• აღნიშნულ ტენდერში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ იურიდიულ პირებს.

სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას:
1. კომპანიის სახელწოდება, მისამართი, ტელეფონი და ელ. ფოსტა;
2. კომპანიიდან პროექტზე პასუხისმგებელი პირის CV;
3. კომპანიის მიერ წარსულში განხორციელებული მსგავსი პროექტები ვიზუალურ მასალასთან ერთად, ე.წ. პორთფოლიო;
4. ხედვა ქედის მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის ვიზუალურ განახლებასთან დაკავშირებით (მსგავსი საერთაშორისო და/ან ადგილობრივი ვებგვერდების ლინკები)
5. წარსულში განხორციელებული პროექტებიდან ორი რელევანტური რეკომენდატორი ორგანიზაციის/კომპანიის საკონტაქტო ნომერი.
6. მომსახურების საფასური (დეტალურად) ეროვნულ ვალუტაში, დღგ-ს გარეშე;
7. სამუშაოს შესრულებისათვის საჭირო დრო;
8. ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
9. ცნობა სასამართლოდან, რომ მის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება (აღნიშნული დოკუმენტის წარმოდგენის ვალდებულება ეკისრება უკვე გამარჯვებულ კომპანიას).

სატენდერო განაცხადის წარდგენა:
• გთხოვთ, გამოგზავნოთ თქვენი შემოთავაზება ერთ (PDF) ფაილად, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it არაუგვიანეს 2019 წლის 25 იანვრის 17:00 საათამდე;
• გთხოვთ, მეილის სათაურის ველში მიუთითოთ ტენდერის დასახელება - Website Tender/KedaLEADER

შეფასების კრიტერიუმები:
• შესაბამისი კუთხით მუშაობის გამოცდილება;
• სერვისის ფასი;
• შეკვეთის შესრულებისათვის საჭირო დრო;
• განიხილება მხოლოდ სრულყოფილად წარმოდგენილი განაცხადები.

პროექტის შინაარსთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ (+995 558 65 56 28 - ნატალია დავლიანიძე).
ორგანიზაცია დაუკავშირდება მხოლოდ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას.


ტექნიკური დავალება: სოციალური ვიდეორგოლების მომზადება ქედის მუნიციპალიტეტში

პროექტის ძირითადი მონაცემები:

** პროექტის სახელწოდება: ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის (ქედა ლიდერი)
** მიზნობრივი ტერიტორია: საქართველო, აჭარის ა/რ.
** დაფინანსების წყარო: ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში
** პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მაისი, 2017 - 28 თებერვალი, 2021

ძირითადი ინფორმაცია:

პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობების დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკურენტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით. პროექტის ამოცანაა ქედის მუნიციპალიტეტის განვითარების პოტენციალის გაძლიერება და ადგილობრივი შესაძლებლობებისა და რესურსების ოპტიმალური გამოყენება.

პროექტს ახორციელებს CENN შემდეგ ორგანიზაციებთან პარტნიორობით:

** "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი" (CSRDG),
** "დემოკრატიის ინსტიტუტი" (IoD),
** "ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტი" (ÖIR).

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

** შეიქმნა ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG) - აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება. ჯგუფი შედგება კერძო, სამოქალაქო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლებისაგან და დაფუძნებულია ნებაყოფლობით წევრობაზე. ამჟამად მიმდინარეობს ორგანიზაციის გაძლიერება, წევრების ცნობიერების ამაღლება სოფლის განვითარებისადმი ევროკავშირის მიდგომების შესახებ, ჯგუფის ინსტიტუციური გაძლიერება და მისი დაკავშირება ქვეყანაში არსებულ სხვა ადგილობრივ განვითარების ჯგუფებთან მომავალი თანამშრომლობისათვის;
ვთანამონაწილეობრივი გზით შემუშავდა ქედის მუნიციპალიტეტის გენდერული და ახალგაზრდული ასპექტების შემცველი ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია და მოხდა დოკუმენტის დამტკიცება;
** ადგილობრივი პროექტების განხორციელების მიზნით, გამოცხადდა პირველი საგრანტო კონკურსი (ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტების შესაბამისად) სოფლად ეკონომიკური და საინვესტიციო შესაძლებლობების გაძლიერების, ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და ადგილობრივი თემების კეთილდღეობის ამაღლებისათვის. საგრანტო კონკურსის საფუძველზე, იგეგმება დასაქმების ახალი შესაძლებლობების შემქმნელი მდგრადი პროექტების იდენტიფიცირება, ინოვაციური პროექტების დაფინანსება და განხორციელება.

ტექნიკური დავალების მიზანი:

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაში გამოკვეთილი პრიორიტეტული მიმართულებების შესაბამისად სოციალური ვიდეო-რგოლების მომზადება ქედის მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციის მიზნით.

ტექნიკური დავალების აღწერა:

დავალების ფარგლებში, კონტრაქტორს ევალება პროექტის ჯგუფთან შეთანხმებით, წინასწარ შერჩეული თემატიკის ვიდეორგოლების მომზადება (ყველა ეტაპი - გადაღება, მონტაჟი, აუდიო მომსახურება და სხვა. შესაბამისი რგოლის შემოქმედებითი სპეციფიკის გათვალისწინებით.).

წლის განმავლობაში დაგეგმილია ქედის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაში გამოკვეთილი პრიორიტეტების შესაბამისი ვიდეორგოლების მომზადება შემდეგი მიმართულებებით:

** საიმიჯო ვიდეორგოლი - იმოგზაურე ქედაში
** მოკლე ფილმი ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის შესახებ
** მოკლე ვიდეორგოლების სერია - წარმატებული ქედელების ისტორია
** მოკლე ფილმი - სოფლად ცხოვრება ქედაში
** მოკლე ვიდეორგოლების სერია - საგრანტო კონკურსის ბენეფიციარების წარმატების ისტორიები (პროექტის განხორციელებამდე და შემდეგ).

საქმიანობის პერიოდი: 2019-2020 წლები
პროდუქტის ხარისხი: Full HD

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

** მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება სოციალური სარეკლამო რგოლების მომზადებაში;
** გარემოსდაცვით საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება;
** მედიასთან ურთიერთობის გამოცდილება;
** უპირატესობა მიენიჭება აჭარის ა/რ-ში მოქმედ სუბიექტებს.

ტენდერში მონაწილეობა:

აღნიშნულ ტენდერში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.

სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას:

** კომპანიის სახელწოდება (სახელი/გვარი), მისამართი, ტელეფონი და ელფოსტა;
** წარსულში განხორციელებული მსგავსი პროექტები ვიზუალურ მასალასთან ერთად, ე.წ. პორთფოლიო;
** ერთი ვიდეოს მომზადების მომსახურების საფასური (დეტალურად წარმოდგენილი) ეროვნულ ვალუტაში, დღგ-ს გარეშე (ფიზიკური პირის შემთხვევაში, საშემოსავლო გადასახადის გარეშე (net));
** სამუშაოს შესრულებისათვის საჭირო დრო;
** ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
** ცნობა სასამართლოდან, რომ მის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;

სატენდერო განაცხადის წარდგენა:

გთხოვთ, გამოგზავნოთ თქვენი შემოთავაზება ერთ (PDF) ფაილად, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it არაუგვიანეს 2019 წლის 15 იანვრისა;

გთხოვთ, მეილის სათაურის ველში მიუთითოთ ტენდერის დასახელება - Tender/KedaLEADER

პროექტის შინაარსთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ (+995 558 65 56 28 - ნატალია დავლიანიძე).

ორგანიზაცია დაუკავშირდება მხოლოდ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას/პირს.
ევროკავშირის ENPARD პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის „ქედა ლიდერი“ ფარგლებში ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, CENN და დემოკრატიის ინსტიტუტი აცხადებენ საგრანტო კონკურსის მეორე ეტაპს - სრული განაცხადის წარდგენა.

კონკურსის მეორე ეტაპი გაიხსნება 20 დეკემბერს და დასრულდება 25 იანვარს 17:00 საათზე.

საგრანტო კონკურსის მიზანია, ქედის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტების შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის თემების კეთილდღეობისა და ყოფითი პირობების გაუჯობესება, სოფლად ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება და ინოვაციური პროექტების განხორციელება.

პირველ ეტაპზე დაფიქსირებული 306 განაცხადიდა, მეორე ეტაპზე გადავიდა 124 განაცხადი. განაცხადები წარმოდგენილია შემდეგი თემატური მიმართლებებით: სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, გარემოსდაცვა, ახალგაზრდები და განათლება, სოციალური პროექტები.

მიმდინარე წლის 20-28 დეკემბერს საგრანტო კონურსის მეორე ეტაპის მონაწილეებისთვის დაგეგმილია პროექტის სრული განაცხადის მოსამზადებელი ტრენინგები.

შერჩეულმა კანდიდატებმა უნდა შეავსონ საპროექტო განაცხადის ფორმა და გამოგზავნონ ელ.ფოსტის მეშვეობით მისამართზე This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ან მოიტანონ შევსებული განაცხადი მისამართზე ტბელ აბუსერიძის ქუჩა 10, დაბა ქედა, 2019 წლის 25 იანვრამდე 17:00 საათამდე.

განაცხადისათვის საჭირო ყველა დოკუმენტი გთხოვთ იხილოთ ვებგვერდზე.

დამატებითი კითხვების, განმარტებების ან ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
+995 599 189 269
+995 577 104 833
+995 514 401 001

გაითვალისწინეთ, საგრანტო კონკურსი შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:

I ეტაპი - ინტერესის გამოხატვა (იდეების კონკურსი)
II ეტაპი - სრული განაცხადის წარდგენა
III ეტაპი - საგრანტო განაცხადის დამტკიცება

მეორე ეტაპის წარმატებულ კანდიდატებს დავუკავშირდებით 2019 წლის 25 თებერვლამდე.

პროექტი „ქედა ლიდერი“ ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით CENN-ის მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD) და ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტთან (ÖIR) თანამშრომლობით. პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებ-გვერდს: www.enpard.ge.დაარეგისტრირე იდეა - ფონი