სიახლეები

27 აპრილი, 2020. ქედის მუნიციპალიტეტი, აჭარა – ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის “ქედა ლიდერი” ფარგლებში, ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მიერ გამოცხადებული Covid-19 სწრაფი რეაგირების საგრანტო კონკურსის: „ახალი გამოწვევები – ახალი შესაძლებლობები“ შედეგები ცნობილია.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში 13 განაცხადიდან, ფინანსურ-ადმინისტრაციული შემოწმების, შეფასებისა და შერჩევის შედეგად, გამოვლინდა 3 გამარჯვებული პროექტი.

შერჩეული 3 პროექტი ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტში კორონავირუსის გავრცელებით შექმნილი ჯანდაცვისა და განათლების პრობლემებზე ეფექტიან რეაგირებას.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შერჩეული პროექტებია:

1. ქედა კორონა ვირუსის წინააღმდეგ

საინიციატივო ჯგუფი ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაცია

პროექტი ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტში პირველადი ფსიქოლოფიური დახმარების შეთავაზებას მოსახლეობისათვის და ასევე, მოზარდების (მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების) მშობლების ფსიქოგანათლებას ვებიანრების ციკლის საშუალებით.

2. ონლაინ ტურიზმის განვითარება მაღალმთიან აჭარაში
აიპ გლობალური სამეწარმეო ქსელი

პროექტის მიზანია  ქედას  მუნიციპალიტეტში, არსებულ ფორსმაჟორულ სიტუაციის გათვალისწინებით,  ხელი შეუწყოს ინოვაციური გზით ტურიზმის სექტორის  განვითარებას, უშუალოდ კი ტურისტული სერვისების მიწოდების პროცესს, მოახდინოს მუნიციპალიტეტის კულინარიული და კულტურული ტურიზმის პოპულარიზაცია და ამავე დროს, დაეხმაროს სექტორში ქალების როლის გაძლიერებას.

პროექტი გულისხმობს ქედაში მცხოვრებ მეწარმეებისთვის როგორც მომსახურეობის ციფრულ სამყაროში გადაყვანის ხელშეწყობას, ისე მათი  ციფრული კომპეტენციების განვითარებასა და  სპეციალური შეთავაზებების მომზადებაში ხელშეწყობას, რაც პროექტში ჩართულ პირებს დაეხმარებათ დამატებითი შემოსავლის მიღებაში.


3. ქედის მხარდაჭერა, განთლება და გაძლიერება

ააიპ ნაბიჯი წარმატებისკენ

პროექტის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების, განსაკუთრებით კი მოწყვლადი ჯგუფების ცნობიერების ამაღლება, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება  და ხელშეწყობა პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაში.

პროექტის ფარგლებში ქედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, არაფორმალური განათლების ხელშეწყობისთვის, ჩაუტარდებათ დისტანციური ტრენინგების ციკლი სხვადასხვა თემატიკაზე.

ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი Covid-19 სწრაფი რეაგირების საგრანტო კონკურსი – „ახალი გამოწვევები, ახალი შესაძლებლობები“ მიზნად ისახავდა პანდემიის გავრცელების შედეგად შექმნილ კრიზისზე სწრაფი რეაგირების მოხდენას ქედის მუნიციპალიტეტში.

პროექტიქედა ლიდერიხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით CENN-ის მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD) და ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტთან (ÖIR) თანამშრომლობით. პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებგვერდს: www.enpard.ge.

CENN–მა, წაბლის უნიკალურ კორომებზე არსებული სამეურნეო და კომერციული ზეწოლის შემცირების მიზნით, სავენახე სარზე რეგიონში არსებული მოთხოვნა შეაფასა.

კვლევის ფარგლებში, შეგროვდა ინფორმაცია იმ საოჯახო და კერძო მეურნეობების შესახებ, რომლებიც უახლოეს პერიოდში აპირებენ სარის შესყიდვას ვენახების გასაშენებლად და უწევთ შესაბამისი არჩევანის გაკეთებას ხისა და ცემენტის სარს შორის.

კვლევას აქვს პრაქტიკული დანიშნულება როგორც მევენახეობისთვის, ასევე სამეწარმეო მარკეტინგის და სამთავრობო თუ საერთაშორისო მხარდაჭერის პროგრამების დაგეგმვა–განხორციელების პროცესში.

კვლევისა და მისი დამხმარე დოკუმენტაციის საშუალებით, ცემენტის სარების საწარმოს საშუალება ექნება, წარმოების მოცულობა ზუსტად მოარგოს ბაზრის მოთხოვნებს, ხოლო მარკეტინგისთვის უშუალოდ დაუკავშირდეს პოტენციურ მყიდველებს სარეკლამო და ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიის განხორციელების მიზნით.

კვლევა ჩატარდა ტყის მდგრადი მართვა სოფლის განვითარებისთვის პროექტის ფარგლებში, რომელიც ავსტრიის თანამშრომლობა განვითარებისათვის (ADC) ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება.

ქედაში რკინა-ბეტონის ბოძების წარმოება დაიწყო 2019 წელს, ინდმეწარმე ავთანდილ ცინცაძის მიერ, „ქედა ლიდერი“ პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს CENN, ევროკავშირის მხარდაჭერით (ENPARD – სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პროგრამა საქართველოში) და საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან (CSRDG), დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD) და ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტთან (ÖIR) თანამშრომლობით.

 

ინიციატივის საბოლოო მიზანი აჭარის წაბლნარების კონსერვაცია და წაბლის დაავადების გავრცელების პრევენციაა.


იხილეთ კვლევა - მევენახეობაში გამოყენებული წაბლის ბოძების ჩანაცვლების შესაძლებლობები აჭარაში

 

2020 წლის 1 აპრილიდან,  ქედის მუნიციპალიტეტში, ევროკავშირის  ENPARD-ის პროგრამის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ქედა ლიდერი“ ფარგლებში, CENN-სა და ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის ორგანიზებით პროექტის ბენეფიციარებს მარკეტინგისა და კომუნიკაციის ერთკვირიანი დისტანციური ტრენინგი ჩაუტარდებათ.

 

ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეები გაეცნობიან მარკეტინგის საკვანძო თემებს როგორიცაა: ბრენდინგი, რეკლამა, პროდუქტი, სასარგებლო სოციალური პლატფორმები და მათი მართვა, ლოიალური მომხმარებლის შემქნა, მარკეტინგული გეგმის შემუშავება და სხვა.

 

ქვეყანაში გავრცელებული პანდემიით შექმნილი მგდომარეობიდან გამომდინარე , მონაწილეებს ტრენინგი დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში ჩაუტარდებათ. ტრენინგი გადანაწილებულია ერთ კვირაზე, რომელიც მოიცავს დღეში ორ საათიანი სემინარების ჩატარებას. ტრენინგის ფარგლებში, თეორიულ ცოდნის მიღებასთან ერთად, მონაწილეები ასევე შეასრულებენ პრაქტიკულ დავალებებს.

 

ტრენინგში მონაწილეობას მიიღებენ პროექტის ‘ქედა ლიდერი’ ბენეფიციარი მეწარმეები. ტრენინგის მიზანია ბენეფიციარების მარკეტინგული და საზოგადოებასთან ურთიერთობის უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება, მათი ბიზნესისა და საწარმოების განვითარების ხელშეწყობისთვის.

 

პროექტიქედა ლიდერიხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით CENN-ის მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), დემოკრატიის ინსტიტუტთან (IoD) და ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტთან (ÖIR) თანამშრომლობით. პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკრეტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით.

ევროკავშირი მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობასა და სოფლის განვითარებას საქართველოში ENPARD-ის პროგრამის დახმარებით. პროგრამა ხორციელდება 2013 წლიდან და მისი მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 179.5 მილიონ ევროს. ENPARD-ის ძირითადი მიზანი საქართველოში სოფლად სიღარიბის დაძლევაა. პროგრამის პირველი ფაზის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა იყო, ხოლო მეორე და მესამე ფაზა მიზნად ისახავს სოფლად მცხოვრები ადამიანების ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობების შექმნას არამარტო აღნიშნულ სექტორში. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებგვერდს: www.enpard.ge.

 

ქედის შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მდინარე აჭარისწყლის შუაწელზე. ჩრდილოეთით, 38 კმ სიგრძეზე ქობულეთი ესაზღვრება, აღმოსავლეთით 24 კმ სიგრძეზე შუახევი, დასავლეთით 24 კმ სიგრძეზე ხელვაჩაური, სამხრეთით კი თურქეთის 17 კილომეტრიანი საზღვარი აკრავს. ქედის რაიონს სამხრეთით მიუყვება შავშეთის ქედი, ჩრდილო-აღმოსავლეთით მესხეთის ქედი, ჩრდილოეთითა და ჩრდილო-დასავლეთით – ქობულეთის ქედი.

მუნიციპალიტეტის საერთო ფართობი 452 კმ2-ია. მოსახლეობის რაოდენობა – 21,244. ქედის მუნიციპალიტეტში შედის 10 საკრებულო და 64 დასახლებული პუნქტი. ადმინისტრაციული ცენტრი დაბა ქედაა, რომელიც ზღვის დონიდან 200 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. 
პარტნიორები
დაარეგისტრირე იდეა - ფონი