ტენდერი: სოციალური ვიდეორგოლების მომზადება ქედის მუნიციპალიტეტში
ტექნიკური დავალება: სოციალური ვიდეორგოლების მომზადება ქედის მუნიციპალიტეტში

პროექტის ძირითადი მონაცემები:

** პროექტის სახელწოდება: ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის (ქედა ლიდერი)
** მიზნობრივი ტერიტორია: საქართველო, აჭარის ა/რ.
** დაფინანსების წყარო: ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში
** პროექტის ხანგრძლივობა: 1 მაისი, 2017 - 28 თებერვალი, 2021

ძირითადი ინფორმაცია:

პროექტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკური საქმიანობების დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და კონკურენტული სასოფლო-სამეურნეო და გარემოსდაცვითი პრაქტიკის ხელშეწყობა სოფლის განვითარების თანამონაწილეობრივი, სტრატეგიული დაგეგმვის გზით. პროექტის ამოცანაა ქედის მუნიციპალიტეტის განვითარების პოტენციალის გაძლიერება და ადგილობრივი შესაძლებლობებისა და რესურსების ოპტიმალური გამოყენება.

პროექტს ახორციელებს CENN შემდეგ ორგანიზაციებთან პარტნიორობით:

** "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი" (CSRDG),
** "დემოკრატიის ინსტიტუტი" (IoD),
** "ავსტრიის რეგიონული კვლევებისა და სივრცითი დაგეგმარების ინსტიტუტი" (ÖIR).

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

** შეიქმნა ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (LAG) - აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება. ჯგუფი შედგება კერძო, სამოქალაქო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლებისაგან და დაფუძნებულია ნებაყოფლობით წევრობაზე. ამჟამად მიმდინარეობს ორგანიზაციის გაძლიერება, წევრების ცნობიერების ამაღლება სოფლის განვითარებისადმი ევროკავშირის მიდგომების შესახებ, ჯგუფის ინსტიტუციური გაძლიერება და მისი დაკავშირება ქვეყანაში არსებულ სხვა ადგილობრივ განვითარების ჯგუფებთან მომავალი თანამშრომლობისათვის;
ვთანამონაწილეობრივი გზით შემუშავდა ქედის მუნიციპალიტეტის გენდერული და ახალგაზრდული ასპექტების შემცველი ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია და მოხდა დოკუმენტის დამტკიცება;
** ადგილობრივი პროექტების განხორციელების მიზნით, გამოცხადდა პირველი საგრანტო კონკურსი (ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტების შესაბამისად) სოფლად ეკონომიკური და საინვესტიციო შესაძლებლობების გაძლიერების, ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისა და ადგილობრივი თემების კეთილდღეობის ამაღლებისათვის. საგრანტო კონკურსის საფუძველზე, იგეგმება დასაქმების ახალი შესაძლებლობების შემქმნელი მდგრადი პროექტების იდენტიფიცირება, ინოვაციური პროექტების დაფინანსება და განხორციელება.

ტექნიკური დავალების მიზანი:

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაში გამოკვეთილი პრიორიტეტული მიმართულებების შესაბამისად სოციალური ვიდეო-რგოლების მომზადება ქედის მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციის მიზნით.

ტექნიკური დავალების აღწერა:

დავალების ფარგლებში, კონტრაქტორს ევალება პროექტის ჯგუფთან შეთანხმებით, წინასწარ შერჩეული თემატიკის ვიდეორგოლების მომზადება (ყველა ეტაპი - გადაღება, მონტაჟი, აუდიო მომსახურება და სხვა. შესაბამისი რგოლის შემოქმედებითი სპეციფიკის გათვალისწინებით.).

წლის განმავლობაში დაგეგმილია ქედის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაში გამოკვეთილი პრიორიტეტების შესაბამისი ვიდეორგოლების მომზადება შემდეგი მიმართულებებით:

** საიმიჯო ვიდეორგოლი - იმოგზაურე ქედაში
** მოკლე ფილმი ქედის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის შესახებ
** მოკლე ვიდეორგოლების სერია - წარმატებული ქედელების ისტორია
** მოკლე ფილმი - სოფლად ცხოვრება ქედაში
** მოკლე ვიდეორგოლების სერია - საგრანტო კონკურსის ბენეფიციარების წარმატების ისტორიები (პროექტის განხორციელებამდე და შემდეგ).

საქმიანობის პერიოდი: 2019-2020 წლები
პროდუქტის ხარისხი: Full HD

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

** მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება სოციალური სარეკლამო რგოლების მომზადებაში;
** გარემოსდაცვით საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება;
** მედიასთან ურთიერთობის გამოცდილება;
** უპირატესობა მიენიჭება აჭარის ა/რ-ში მოქმედ სუბიექტებს.

ტენდერში მონაწილეობა:

აღნიშნულ ტენდერში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.

სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას:

** კომპანიის სახელწოდება (სახელი/გვარი), მისამართი, ტელეფონი და ელფოსტა;
** წარსულში განხორციელებული მსგავსი პროექტები ვიზუალურ მასალასთან ერთად, ე.წ. პორთფოლიო;
** ერთი ვიდეოს მომზადების მომსახურების საფასური (დეტალურად წარმოდგენილი) ეროვნულ ვალუტაში, დღგ-ს გარეშე (ფიზიკური პირის შემთხვევაში, საშემოსავლო გადასახადის გარეშე (net));
** სამუშაოს შესრულებისათვის საჭირო დრო;
** ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
** ცნობა სასამართლოდან, რომ მის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;

სატენდერო განაცხადის წარდგენა:

გთხოვთ, გამოგზავნოთ თქვენი შემოთავაზება ერთ (PDF) ფაილად, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it არაუგვიანეს 2019 წლის 15 იანვრისა;

გთხოვთ, მეილის სათაურის ველში მიუთითოთ ტენდერის დასახელება - Tender/KedaLEADER

პროექტის შინაარსთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ (+995 558 65 56 28 - ნატალია დავლიანიძე).

ორგანიზაცია დაუკავშირდება მხოლოდ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას/პირს.
FaceBook Twitter Google
დაარეგისტრირე იდეა - ფონი