წინასაგრანტო საინფორმაციო შეხვედრები ქედაში
იხილეთ ქედის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე საგრანტო კონკურსის საინფორმაციო შეხვედრების განრიგი.
შეხვედრები გაიმართება შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში.


25 სექტემბერი
- დანდალოს ადმინისტრაციული ერთეული 12:00
- ცხმორისის ადმინისტრაციული ერთეული 14:00
- წონიარისის ადმინისტრაციული ერთეული 16:00

26 სექტემბერი
- დოლოგანის ადმინისტრაციული ერთეული 12:00
- მახუნცეთის ადმინისტრაციული ერთეული 14:00
- პირველი მაისის ადმინისტრაციული ერთეული 16:00

27 სექტემბერი

- მერისის ადმინისტრაციული ერთეული 12:00
- ოქტომბრის ადმინისტრაციული ერთეული 14:00
- ზვარის ადმინისტრაციული ერთეული 16:00
| ბეჭდვა |