ქედის კულტურული მემკვიდრეობის გზამკვლევი
გზამკვლევი მომზადდა პროექტის „ქედა ლიდერი“ ფარგლებში ევროკავშირის ENPARD პროგრამის მხარდაჭერით.

გადმოწერეთ

ევროკავშირი საქართველოს სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელს უწყობს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო
პროგრამის, ENPARD-ის დახმარებით. ENPARD-ის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ, იხილოთ ვებგვერდზე www.enpard.ge შინაარსზე პასუხისმგებელია პროექტის განმახორციელებელი და, შესაძლებელია, არ გამოხატავდეს ევროკავშირის მოსაზრებებსა და შეხედულებებს.
FaceBook Twitter Google
დაარეგისტრირე იდეა - ფონი