მუსიკალური ინსტრუმენტები და აპარატურა ქედის კულტურის ცენტრისთვის
სტრატეგიული მიმართულება: განათლება, კულტურა, სპორტი


ა(ა)იპ „ქედის კულტურის ცენტრი“ არის მრავალფეროვანი კულტურულ-საგანმანათლებლო, ორგანიზაციულ-მასობრივი და საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც ხშირად მასპინძლობს სხვადასხვა ჯგუფებს და თავადაც აწყობს კულტურულ ღონისძიებებს.
პროექტი გულისხმობს კულტურის ცენტრის მუსიკალური ინსტრუმენტებითა და გახმოვანების აპარატურით აღჭურვას.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 60,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 36,000 ლარი
თანადაფინანსება: 24,000 ლარი

FaceBook Twitter Google
დაარეგისტრირე იდეა - ფონი