ცოლიკაურის ვენახი სოფელ კოკოტაურში
სტრატეგიული მიმართულება: სოფლის მეურნეობა


მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარებას ქედის მუნიციპალიტეტში დიდი პოტენციალი გააჩნია, რაც განპირობებულია როგორც ბუნებრივ-კლიმატური პირობებით, ასევე ადგილობრივ ღვინოებზე მზარდი მოთხოვნილებით.
ზვიად გოლომანიძის პროექტი მის საკუთრებაში არსებულ 1,500 მ2-ზე ცოლიკაურის ჯიშის ვენახის გაშენებას გულისხმობს.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 1 ადამიანი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 10,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 8,500 ლარი
თანადაფინანსება: 1,500 ლარი

FaceBook Twitter Google
დაარეგისტრირე იდეა - ფონი