საოჯახო სასტუმრო და ღვინის მარანი სოფელ გოგიაშვილებში
სტრატეგიული მიმართულება: სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია და ტურიზმი


აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ტურიზმის განვითარება ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ამაზე მეტყველებს უკანასკნელ წლებში აჭარაში და ქედის მუნიციპალიტეტში ტურისტების გაზრდილი ნაკადიც, რამაც განაპირობა პროექტის განხორციელების იდეა.
ზვიად გოგიაშვილის პროექტი გულისხმობს საოჯახო სასტუმროს, დასავენებელი ფანჩატურების, კვების ობიექტისა და ღვინის მარნის კეთილმოწყობას.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 2 კაცი და 2 ქალი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 33,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 23,100 ლარი
თანადაფინანსება: 9,900 ლარი

FaceBook Twitter Google
დაარეგისტრირე იდეა - ფონი