საკალმახე მეურნეობა სოფელ ახოში
სტრატეგიული მიმართულება: სოფლის მეურნეობა

ქედის მუნიციპალიტეტი მდიდარი ჰიდრორესურსებით და კლიმატური პირობებით ხელსაყრელ გარემოს ქმნის აკვაკულტურის განვითარებისთვის.
ფიზიკური პირი თამაზ ნაკაშიძის პროექტი - საკალმახე მეურნეობა „პერანგა“ გულისხმობს უკვე არსებული მეურნეობის გაფართოებას, დამატებითი საკალმახე აუზების მოწყობას და შესაბამისად წარმოების მოცულობის გაზრდას.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 7 კაცი და 1 ქალი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 20,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 16,000 ლარი
თანადაფინანსება: 4,000 ლარი

FaceBook Twitter Google
დაარეგისტრირე იდეა - ფონი