მუსიკალური ინვენტარი ქედის სახელოვნებო სკოლისთვის
სტრატეგიული მიმართულება: განათლება, კულტურა, სპორტი

„ქედის სახელოვნებო სკოლა“ არის სკოლისგარეშე სახელოვნებო-საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების გარეშე ახორციელებს სააღმზრდელო, საგანმანათლებლო და პროფილურ სახელოვნებო საქმიანობას.

პროექტი გულისხმობს სკოლის მუსიკალური ინსტრუმენტებით/ინვენტარით აღჭურვას.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 20,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 12,000 ლარი
თანადაფინანსება: 8,000 ლარი

FaceBook Twitter Google
დაარეგისტრირე იდეა - ფონი