ჩხავერის ვენახი სოფელ ორცვაში
სტრატეგიული მიმართულება: სოფლის მეურნეობა

მევენახეობა ქედის მუნიციპალიტეტისთვის ერთ-ერთი მთავარის სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებაა. რემზი თურმანიძის პროექტი გულისხმობს 1,500 მ2-ზე ადგილობრივი, ჩხავერის ჯიშის ვაზის გაშენებას.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 5 ადამიანი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 10,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 8,500 ლარი
თანადაფინანსება: 1,500 ლარი

FaceBook Twitter Google
დაარეგისტრირე იდეა - ფონი