თევზის სამოდელო საინკუბაციო საამქრო სოფელ წონიარისში
სტრატეგიული მიმართულება: სოფლის მეურნეობა

ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაცია „ფორეჯი“-ს პროქტი ითვალისწინებს ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ წონიარისში თევზის სამოდელო-საინკუბაციო საამქროს შექმნას, რომელიც აღჭურვილი იქნება თანამედროვე ინვენტარით. ეს უზრუნველყოფს მაღალსელექციური ქვირითისაგან წარმოებული ჯანსაღი ლიფსიტის გამოყვანას და თევზმწარმოებელი ფერმერებისათვის მიწოდებას მთელი სამეურნეო წლის განმავლობაში.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 2 კაცი და 1 ქალი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 100,653 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 53,711 ლარი
თანადაფინანსება: 46,942 ლარი

FaceBook Twitter Google
დაარეგისტრირე იდეა - ფონი