ჭიბონის სახელოსნო სოფელ ახოში
სტრატეგიული მიმართულება: განათლება, კულტურა, სპორტი

მურად თავართქილაძის პროექტი ითვალისწინებს ქართული ხალხური საკრავის ჭიბონის დამზადებას, მის პოპულარიზაციას, ახალგაზრდების დაინტერესებას და სწავლებას.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 5,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 4,500 ლარი
თანადაფინანსება: 500 ლარი

FaceBook Twitter Google
დაარეგისტრირე იდეა - ფონი