საოჯახო მარანი „ვაიოს მარანი“ სოფელ ვაიოში
სტრატეგიული მიმართულება: სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია და ტურიზმი


იმედა მახაჭაძის პროექტი „ვაიოს მარანი“ არის საოჯახო ტიპის მარანი, სადაც საკუთარი და შესყიდული ნედლეულის ბაზაზე დამზადდება შუშის ტარაში ჩამოსხმული ღვიონები. ობიექტი ასევე მოემსახურება ტურისტებს.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 2 კაცი და 1 ქალი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 58,693 ლარი
ევროკავშრის დაფინანსება: 40,993 ლარი
თანადაფინანსება: 17,700 ლარი

FaceBook Twitter Google
დაარეგისტრირე იდეა - ფონი