სასტუმრო “Fridon House” სოფელ მილისში

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია და ტურიზმი


ფრიდონ გვარიშვილის პროექტი “Fridon House” არის საოჯახო ტიპის სასტუმრო კოტეჯებით და მოიცავს ეკოტურიზმის, სალაშქრო ტურების, ორნითოლოგიის, ეთნო და გასტრონომიული ტურიზმის კომპონენტებს.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 2 კაცი და 2 ქალი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 59,855 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 41,800 ლარი
თანადაფინანსება: 18,055 ლარი

FaceBook Twitter Google
დაარეგისტრირე იდეა - ფონი