ვენახის გაშენების სერვისი

სტრატეგიული მიმართულება: სოფლად ეკონომიკური საქმიანობის დივერსიფიკაცია და ტურიზმი


ავთანდილ ცინცაძის პროექტი გულისხომბს ვენახის სარების/ბოძების დამზადებას და ვენახის გაშენების სერვისის შეთავაზებას ადგილობრივი ფერმერებისათვის.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 3 ადამიანი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 9,700 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 8,245 ლარი
თანადაფინანსება: 1,455 ლარი

FaceBook Twitter Google
დაარეგისტრირე იდეა - ფონი