ჟოლოს სათბური სოფელ კოკოტაურში
სტრატეგიული მიმართულება: სოფლის მეურნეობა

ფიზიკური პირი ნელი ბოლქვაძის პროექტი გულისხმობს 600 მ2 ჟოლოს სათბურის მოწყობას, თანამედროვე-მაღალმოსავლიანი ჯიშების გაშენებას, სარწყავი სისტემის მოწყობას. აღსანიშნავია, რომ ადგილზე ნედლ ჟოლოზე მზარდი მოთხოვნაა, რაც აღნიშნული ბიზნესის წარმატების საწინდარია.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 2 ქალი და 1 კაცი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 10,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 8,500 ლარი
თანადაფინანსება: 1,500 ლარი

| ბეჭდვა |