მარწყვის სათბური სოფელ ზენდიდში
სტრატეგიული მიმართულება: სოფლის მეურნეობა


ჯუმბერ ბეჟანიძის პროექტი მოიცავს მარწყვის თანამედროვე სათბურის მოწყობას, რომელიც გულისხმობს კულტურის იარუსებზე/სტელაჟებზე მოყვანას. პროექტის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება ვეგეტაციის პერიოდის და შესაბამისად წარმოების მოცულობის გაზრდა.

პროექტის განხორციელების შედეგად დასაქმდება 2 კაცი და 1 ქალი.


პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი: 18,000 ლარი
ევროკავშირის დაფინანსება: 14,400 ლარი
თანადაფინანსება: 3,600 ლარი

| ბეჭდვა |